v

您的位置:VeryCD软件多媒体类

软件资源事务区


《DVD电影抓取工具》(Magic DVD Ripper)v7.1.2[压缩包]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2012年
  制作发行Magic DVD Software,
  语言英文
 • 时间: 2012/12/24 14:07:45 发布 | 2012/12/26 15:42:00 更新
 • 分类: 软件  多媒体类 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名DVD电影抓取工具
英文名Magic DVD Ripper
资源格式压缩包
版本v7.1.2
发行时间2012年
制作发行Magic DVD Software,
语言英文
简介

IPB Image


软件类型:软件>多媒体类
软件性质:破解软件
操作系统:Windows
应用平台:Windows XP/2000/2003/Vista/Windows 7/Windows 8
问题反馈:http://www.magicdvdripper.com/support.htm
网站链接:http://www.magicdvdripper.com/dvd-ripper.htm
软件介绍:

Magic DVD Ripper 是一款DVD 电影抓取工具,支持 DVD to VCD,DVD to SVCD 转换,抓取后的DVD已经去除了区位码保护和MacroVision 保护,支持抓取或者转换完成后自动关机的功能,完整的支持市面上各种流行的DVD和VCD刻录机和盘片!

Magic DVD Ripper 是一款强大而易用的 DVD 抓轨软件,可以将 DVD 转换为 AppleTV、ARCHOS、AVI(DivX/XviD)、MixMax、iPhone、iPod、MP3(单独抓轨音频)、MPEG2(直抓VOB)、SVCD、VCD、WMV、ZEN、Zune、PSP 等格式,或备份 DVD 至硬盘而无品质损失。抓取后的 DVD 已经去除了区位码等保护,支持抓取或者转换完成后自动关机的功能,完整的支持市面上各种流行的DVD和VCD刻录机和盘片!集成码率计算器、支持按文件大小控制输出,允许抓轨单独的标题/章节,可预览待抓轨的标题/章节,允许自选待抓取的音频流与字幕流,尤其适合用于备份多语言的 DVD.IPB Image

资源更新列表


http://www.VeryCD.com/i/5190747/create/fol...postTime


IPB Image


IPB Image


IPB ImageIPB Image


IPB Image
Rip your DVD movies to hard drive with ease!

Magic DVD Ripper is a very easy and powerful DVD ripping software, which can convert DVD to VCD, SVCD, AVI(Xvid, DivX), WMV, MP3, MPEG2, MP4(for iPod, iPad, PSP, PS3 or smartphone etc mp4 player) formats or backup DVD to hard drive without any loss of quality. And you can enjoy them anytime without DVD discs or burn them to blank DVD or CD discs by using a burning software.


Key Features

Convert DVD to Xvid, DivX or other AVI formats
Convert DVD to WMV
Convert DVD to MP4 (for iPod, iPad, PSP, PS3, smartphone or other mp4 player)
Convert DVD to MPEG2
Convert DVD to MP3
Convert DVD to VCD or SVCD
Copy DVD movie to hard drive without any loss of quality
Remove all the restrictions of DVD (CSS, Region, RCE, Sony ARccOS, PuppetLock)
Automatically download the decryption files for new protection DVDs we’ve fixed
Copy main movie only or split DVD-9 into 2 DVD-5
Compress DVD to fit on a 4.7 GB disc
Very easy to use, just by one click
High ripping speed and wonderful output quality

What's New in Magic DVD Ripper V7.1.2

Add all the existing patches for decrypting new protection DVDs into the setup file, including the ones for several editions of the populer DVDs "Brave","The Expendables 2".
Add new profiles for iPhone 5, iPad mini.
Other minor updatesSystem Requirements

Windows XP/2000/2003/Vista/Windows 7/Windows 8
512 MB of RAM
A DVD-ROM Drive


代码
                 _____-----_________                  _______-----_____
            _----      __           ------_____                __      ----_
          /              ------___             ----______------             \
         /                 ----        ________----      ----                \
        (_____         /\_ ___        ________          ___________      _____)
        /     \_____  /   |   \_______\_____  \ ________\_   _____/ ____/     \
       /(\    /____ \/    ~    \_  __ \/   |   \\___   / |    __)_ /    \    /)\
       \  \__/|  |_> >    Y    /|  | \/    |    \/    /  |        \   |  \__/  /
       /\     |   __/ \___|_  / |__|  \_______  /_____ \/_______  /___|  /    /\
     /\_/   \_|__||    |    \/                \/      \/       |\/  |  \/_/   \_/\
    |         \   |    O   /\_ ___         .____    .____      O    |   /        |
    |_________ |  |    |  /   |   \   ____ |    |   |    |     |    |  |____ ____|
    (_( |(_)_) |  |    O /    ~    \_/ __ \|    |   |    |     O    |  |(_(_)| )_)
    (_)\|(_)_)_/  |    | \    Y    /\  ___/|    |___|    |___  |    |  \(_(_)|/(_)
     )            /    O  \___|_  /  \___  >_______ \_______ \ O    \            (
    (____________/    ÚÁ¿       \/       \/        \/       \/ÚÁ¿    \____________)
    ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
    ³ ±±²²²ÛÛÛÛÛ²²²±±          pHrOzEn - HeLL  pReSeNtS           ±±²²²ÛÛÛÛÛ²²²±± ³
    ÔÍÍÍÑÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÑÍÍ;
     þ þ³°³                                                                 ³°³þ þ
      þ ÃÍÅÍ                    Magic DVD Ripper v7.1.2                    ÍÅÍ´ þ
     þ  ³±³                                                                 ³±³  þ
    ÚÑÍÄÏÍÏÍÍÄÄÄÍÍÄÄÄÄÄÍÍÍÄÄÍÍÍÄÄÄÍÄÄÍÄÍÍÄúúú   úúúÄÍÄÍÍÄÍÄÍÍÄÄÄÍÍÑÄÄÍÍÄÄÄÍÍÏÍÏÄÍÑ¿
    ³³              O                                             O              ³³
    ³O ÚÄÍÄÍÍÄÄÍÍÄÍÍÏÍÍÄÄÍÍÍÍÄÍÄÍÄÍÍÄÄÄÍÄúúúúúúúúÄÄÍÄÄÍÍÍÍÍÍÄÄÍÍÍÍÏÍÍÄÄÍÍÄÍÍÄÍÄ¿ O³
    ³³ ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±        tHe sToRy gOeS lIkE tHiS         ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³ ³³
    ³O ÃÄÍÍÍÍÄÄÍÍÄÄÍÍÄÍÍÄÍÄÍÍÄÄÄÍÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÍÍÍÍÍÄÄÍÍÄÍÍÄÄÍÍÍÍÍÄÄÄÍÍÍÍ´ O³
    ³³ ³      rElEaSe tYpE : pAtCh [ ]  sErIaL [X]  kEyGeN [ ]  oThEr [ ]      ³ ³³
    ³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
    ³³ ÀÍÍÄÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍ¿ÚÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÄÍÍÙ ³³
    ³O ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ O³
    ³³ ³ rElEaSe dAtE : 23/12/2012            dIsKs  : [xx/02]                 ³ ³³
    ³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
    ³³ ³ OS pLaTfOrM  : WinAll                                                 ³ ³³
    ³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
    ³³ ³ pRoGrAm tYpE : Application                                            ³ ³³
    ³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
    ³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³³
    ³O ³ cRaCkEr : tEaM pHrOzEn-HeLL          tEsTeR : tEaM pHrOzEn-HeLL       ³  ³
    ³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³O ³ tItLe   : Magic DVD Ripper v7.1.2                                     ³  ³
    ³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³O ³ uRl     : D'oh! --> Scroll down and read our news instead <--         ³  ³
    ³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³O ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
    ³³ ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
    ³O ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±          aBoUt yOuR nEw leEtCh          ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
    ³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ Magic DVD Ripper is a very easy and powerful DVD ripping software,    ³  ³
    ³  ³ which can convert DVD to VCD, SVCD, AVI(Xvid, DivX), WMV, MP3,        ³  ³
    ³  ³ MPEG2, MP4(for iPod, iPad, PSP, PS3 or smartphone etc mp4 player)     ³  ³
    ³  ³ formats or backup DVD to hard drive without any loss of quality.      ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ Key Features:                                                         ³  ³
    ³  ³  - Convert DVD to Xvid, DivX or other AVI formats                     ³  ³
    ³  ³  - Convert DVD to WMV                                                 ³  ³
    ³  ³  - Convert DVD to MP4                                                 ³  ³
    ³  ³    (for iPod, iPad, PSP, PS3, smartphone or other mp4 player)         ³  ³
    ³  ³  - Convert DVD to MPEG2                                               ³  ³
    ³  ³  - Convert DVD to MP3                                                 ³  ³
    ³  ³  - Convert DVD to VCD or SVCD                                         ³  ³
    ³  ³  - Copy DVD movie to hard drive without any loss of quality           ³  ³
    ³  ³  - Remove all the restrictions of DVD                                 ³  ³
    ³  ³    (CSS, Region, RCE, Sony ARccOS, PuppetLock)                        ³  ³
    ³  ³  - Copy main movie only or split DVD-9 into 2 DVD-5                   ³  ³
    ³  ³  - Compress DVD to fit on a 4.7 GB disc                               ³  ³
    ³  ³  - Very easy to use, just by one click                                ³  ³
    ³  ³  - High ripping speed and wonderful output quality                    ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ What's New in Magic DVD Ripper v7.1.2:                                ³  ³
    ³  ³  - Add all the existing patches for decrypting new protection DVDs    ³  ³
    ³  ³    into the setup file, including the ones for several editions of    ³  ³
    ³  ³    the populer DVDs "Brave","The Expendables 2".                      ³  ³
    ³  ³  - Add new profiles for iPhone 5, iPad mini.                          ³  ³
    ³  ³  - Other minor updates                                                ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
    ³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
    ³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±           sO wHaT dO i dO nOw           ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
    ³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ Install as normal and see the included pHeLL.txt file.                ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ As always register while offline!                                     ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
    ³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
    ³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±            pHrOzEn-HeLL nEwS            ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
    ³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ Born January 2002, PH is still alive!                                 ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                    ³  ³
    ³  ³ ³ Wanna join tEaM pHrOzEn-HeLL ? ³                                    ³  ³
    ³  ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                    ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³  We are looking for:                                                  ³  ³
    ³  ³   + Crackers [Any OS]                                                 ³  ³
    ³  ³      (Able to crack on their own)                                     ³  ³
    ³  ³   + Suppliers                                                         ³  ³
    ³  ³      (Retail Software and/or other stuff)                             ³  ³
    ³  ³   + Bouncer/Shell suppliers                                           ³  ³
    ³  ³      (Legit ones, used for legal purpose only)                        ³  ³
    ³  ³   + Skilled Unpackers                                                 ³  ³
    ³  ³      (Able to defeat latest software protections)                     ³  ³
    ³  ³   + Talented Coders                                                   ³  ³
    ³  ³      (Able to code useful tools/scripts)                              ³  ³
    ³  ³   + Game Trainers                                                     ³  ³
    ³  ³      (Coding trainers for actual games)                               ³  ³
    ³  ³   + Gfx-artists                                                       ³  ³
    ³  ³   + Anything else that might interest/help us :)                      ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³  We do *NOT* need:                                                    ³  ³
    ³  ³   - Carders                                                           ³  ³
    ³  ³   - Couriers                                                          ³  ³
    ³  ³   - Insecure Sites                                                    ³  ³
    ³  ³   - Dumb Retards & Lamers of any kind                                 ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                 ³  ³
    ³  ³ ³ Want us as affil? ³                                                 ³  ³
    ³  ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                 ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³  SiteOps who want to affil with tEaM pHrOzEn-HeLL                     ³  ³
    ³  ³  are always welcome to contact us for apply.                          ³  ³
    ³  ³  (Legit sites only!)                                                  ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                 ³  ³
    ³  ³ ³ How to contact us ³                                                 ³  ³
    ³  ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                 ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³  Drop us a PM, try site msg or                                        ³  ³
    ³  ³  ask your local affils and traders                                    ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
    ³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
    ³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±           pHrOzEn-HeLL sHoUtz           ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
    ³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ Greetz fly out to everyone in the scene                               ³  ³
    ³  ³ way too many to mention here...                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³  sUppLeX - FOSI - iNFECTED - CHiCNCREAM                               ³  ³
    ³  ³   ORiON - UCF - TMG - Lz0 - EAT - CORE                                ³  ³
    ³  ³  B2R - OMA - MOD - RSS - DoNE - Replica                               ³  ³
    ³  ³  ALiAS - CYGNUS - RELOADED - SiLENTGATE                               ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ ...anyway you all know who you are                                    ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ -> R.I.P. Sara/Squirrel (+ 12/12/2003)                                ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ :: Disclaimer // Legal Notice ::                                      ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ tEaM pHrOzEn-HeLL or any of its members can NOT                       ³  ³
    ³  ³ be held responsible for anything they release.                        ³  ³
    ³  ³ Use it at your own risk!                                              ³  ³
    ³  ³ The end-user may use our release for                                  ³  ³
    ³  ³ EVALUATION PURPOSES ONLY! and MUST DELETE                             ³  ³
    ³  ³ our release (incl. keygens/serials/cracks/etc)                        ³  ³
    ³  ³ after maximum of one day using/testing it.                            ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ³ So, if you like the software and/or want to                           ³  ³
    ³  ³ use it for commercial purpose(s) then please                          ³  ³
    ³  ³ support the author and BUY IT!!                                       ³  ³
    ³  ³                                                                       ³  ³
    ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
    ³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
    ³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±             NFO Designed By             ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
    ³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
    ³  ÃÍÍÂÄÂÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍ´ c00ljim / Squirrel` ÃÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÍÂÄÂÍÍ´  ³
    ÀÍÍÙ±±³ ÃÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÍÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍ´ ³±±ÀÍÍÙ
    ÚÍÍ¿±±³ ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±  lAsT uPdAtEd: 28th Mar 2010  ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³ ³±±ÚÍÍ¿
    ³±±³²²³ ³                                                             ³ ³²²³±±³
    ³²²ÀÍÍÙ ³ fIlE CRC dAtA : pHeLL.txt = 0682F1EF                        ³ ÀÍÍÙ²²³
    ÀÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÙ
    ReleaseID: E04288D1-04正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有18网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。