v

您的位置:VeryCD软件多媒体类

软件资源事务区


《音频效果插件》(QuikQuak Everything Bundle VST VSTi )v12 2011 R2 x86/x64[压缩包]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2011年
  语言英文
 • 时间: 2012/01/14 17:55:59 发布 | 2012/01/14 20:15:20 更新
 • 分类: 软件  多媒体类 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名音频效果插件
英文名QuikQuak Everything Bundle VST VSTi
资源格式压缩包
版本v12 2011 R2 x86/x64
发行时间2011年
语言英文
简介

IPB Image
软件类型:软件>多媒体类
软件性质:破解软件
操作系统:Windows
应用平台:Windows
问题反馈: http://www.quikquak.com/contact.html
网站链接: http://www.quikquak.com/
软件介绍:

QuikQuak出品音频效果插件合集。
更新 & 内含 :
* Barchimes v1.01 (x86) (x64)
* Crowd Chamber v2.01 (x86) (x64)
* Fusion Field v3.10 (x86) (x64)
* Glass Viper v1.31 (x86)
* MashTactic v1.01 (x86) (x64)
* Pitchwheel v4.10 (x86) (x64)
* RaySpace v2.91 (x86)
* UpStereo v2.00 (x86)

This bundle include: BarChimes x86/x64, Crowd Chamber x86/x64, Fusion Field x64/x64, Glass Viper x86, Pitchwheel x86/x64, RaySpace x86, UpStereo x86, MashTactic x86/x64.代码

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
              °                                        °            ±          
                                   °°°°°                           ±²        °
     ±    °                    ²°  ±°                               
    ±²               °±±°  ²° °°     °°±±                     
                  °±° ±  ²±    ±°°°                  
         ±       ±° ²²  ²²   °²°                
              °  ±°±    ±²   ±±²°        ±    
            ±±  ²°°²²  ²  °²  ±±±±            
  °       ±± ±° ² ²²  ±   ±²   ±±          
        ±±   ° ° °°°° ²²± °±±°          
      °²± ° °°°        ²² ±²±±² °±      
     ±±°°     ²     ²² ²°  ²±± °°    
     ²°°°    ²    ²² ²    ± ±°°±    
     ² °°   ²²   ²² ±         ±²°²    
     ² °°  ²±  ²²°±         ±°²    
     °±±°±±±±±  ±±±±±±±±±°  °±±±±±±±±±±  °±±±±±° ±±±±±          °±±±±±±°±±°°    
      °° °°°°°  °°°°°°°°°°   °°°°°°°°°°°  °°°°°° °°°°°           °°°°°°°°°°    °
±   °°° °°°°°   °°°°°°°°°°   °°°°°°°°°°  °°°°°° °°°°°  °°°°°°° °°°°°°°°°°°    
     °±±°±±±±±°   ±±±±±±±±±°  °±±±±±±±±±° °±±±±° ±±±±±  °±±±±±± °±±±±±±±±±°    
     ±±±±±±±±±°   °±±±±±±±±°   ±±±±±±±±±° °±±±±±°±±±±±° ±±±±±±± °±±±±±±±±±±    
     ²²²²²²²²²±    °²²²²²²²±    ±²²²²²²²± ±²²²²±°²²²²²° ±²²²²²² ±²²±²²²²²²±    
    °²     °²     ±² ±² ° ² ±±±²    
    ±      ±²      ²² ±² ± ² ±±°²  °  
   ±±  ±±²²   ²±±±±  °² ±² ²± ±² ±± ²    
   ± ±±²  ²  °² ±² ²  ² ±²°±²    
   ± ±²²²²°±² ±² ±²²±±±°²    
   ° ±±±²²°°±± ²²    
     ± ±±±²² ² ±± ±²°    
       ° ±°°²² ±± ±±  ±°      
          ±²²  ²²  ²²  ±±         ±
             °±²²° ± ²²  °²   ±²±°          °  
   °             °± ±±  ²  ²²   °²                    
         ±            °°°   ²±±°  ²²    ±±±°                      
        ±²                  °°° °±±±°   ±²²±±±±°                              
                                                                 °       °    
                                                                        °±²    
                   - All Software Spread into Global Network -            ²    
              °                                                                
    °                                                                        °  

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

            QuikQuak.Everything.Bundle.VST.VSTi.v12.2011.R2.x86.x64            

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
                                                                                
      SUPPLiER : TEAM ASSiGN                                                    
       CRACKER : TEAM ASSiGN (Fenrir, Chicken)                                  
      PACKAGER : TEAM ASSiGN (QUADRA, GoGe-MonSooN)                            
                                                                                
          DATE : 18 DECEMBER 2011                                              
        NUMBER : ASGN-1483                                                      
          TYPE : CRACKED                                                        
          DiSK : 23 x 1.5MB                                                    
                                                                                
      PLATFORM : WiNDOWS                                                        
      LANGUAGE : ENGLiSH                                                        
    PROTECTiON : SERiAL, CUSTOMBOMB                                            
                                                                                
                                                                                

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ DESCRiPTiON ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
                            http://www.quikquak.com/                            
                                                                                
                                                                                
    * Barchimes v1.01 (x86) (x64)                                              
    * Crowd Chamber v2.01 (x86) (x64)                                          
    * Fusion Field v3.10 (x86) (x64)                                            
    * Glass Viper v1.31 (x86)                                                  
    * MashTactic v1.01 (x86) (x64)                                              
    * Pitchwheel v4.10 (x86) (x64)                                              
    * RaySpace v2.91 (x86)                                                      
    * UpStereo v2.00 (x86)                                                      
                                                                                
                                                                                

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ iNSTALLATiON ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
                                                                           
                                                                          
   ±±                                                                    
   ±±±±±                                                                    
   ±±±    ±    1.Uninstall previous versions.                              
   °°°°   ±±                                                                
    °°°  ±±                                                                
    °°°°°°±      2.Unrar and install.                                        
   ±±±±°                                                                  
   ±±±±±                                                                  
    ±±±°°±        3.Enjoy!                                                    
    ±±±±±°°±                                                                  
   °                                                                  
  °                                                                  
   ±±±±  °                                                                  
                                                                           
                                                                                

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ NOTES ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
                                                                                
    Nothing Special...                                                          
                                                                                
                                                                                

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ MEMBERS ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
                                                                                
    ASSiGN JAPAN                                                                
                                                                                
            QUADRA : ORGANiZER, CRACKER, SUPPLiER, peace-out                    
            Fenrir : CRACKER, CORDER, peace-out                                
           Chicken : CRACKER, peace-out                                        
      GoGe-MonSooN : iNSTALLER DESiGNER, GRAPHiC DESiGNER, peace-out            
       GACHi-MUCHi : SUPPLiER, peace-out                                        
            HARUHi : CRACKER                                                    
           HAKUREi : CRACKER                                                    
           MYSiDiA : CRACKER                                                    
         Slytherin : SUPPLiER                                                  
            ChaDeX : CRACKER                                                    
                                                                                
                                                                                
    ASSiGN WEB                                                                  
                                                                                
          VST-JUNK : SUPPLiER, GRAPHiC DESiGNER                                
            V0rT3X : SUPPLiER                                                  
            Helges : SUPPLiER                                                  
               Vej : SUPPLiER, MODERATOR                                        
              cram : SUPPLiER                                                  
             BLiND : SUPPLiER                                                  
          Horsemen : SUPPLiER                                                  
             xanex : SUPPLiER                                                  
            preved : SUPPLiER                                                  
          nuckfuts : CRACKER, iNSTALLER DESiGNER                                
                z! : SUPPLiER, GRAPHiC DESiGNER                                
           armyman : SUPPLiER                                                  
          Hardlock : CRACKER, SUPPLiER                                          
             j0ker : CRACKER, TUTORiAL CREATOR                                  
           r4yburn : SUPPLiER                                                  
                                                                                
                                        And many other members on our forum!    
                                                                                
                                                                                
    ASSiGN CONNECTiON                                                          
                                                                                
      ASSiGN - AudioP2P - BEAT - fsh - Hexxer535 - ST3RE0 - ViP - XVX          
                                                                                
                                                                                

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ GREETS ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ

²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²²²°°°°°
°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°°²°°°°°°°°²°°°°°
°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±±²°°±±±±±±²°±±±±
°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²²²°±±±²²²²²²²²²²
²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²
±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²±±±°°±²°°°°°±±²²
±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²±±±±±±²°±±±±±±²²
²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²²²²²±±²°±±±±²²²²

                                                                                
                                                                              
       ±±                                                                    
      ±±±±                       We are searching for...                    
     ±±±±±±±                                                                  
    ±±±±±±±±                       * Cracker/Unpacker/KeyGener              
   ±±±±±±±±±                                                                
   ±±±±±±±±±±±                   * Unreleased APPs/DISKs                  
  ±±±±±±±±±                                                            
   ±±±±               Contact : teamassign@hushmail.com          
    ±°±                                                          
   ±±           * ------------------------------------------ *
  ±                                                              
  ±°  °                 If you are an Angel, buy the software.      
   °°  °   Chanto                                                    
   °°   ° °                 If you are a Devil,                        
   °°°°°°°                    buy the unreleased ones and supply us!  
   °°°°                                                           
   °°°°°     ±±     Give to ASSiGN, Take from ASSiGN.          
   ±°°°±°°°±±±±                That is what is called fair.    
   ±°°°°°°°±°°±±±±±±±±                                                
   ±°°°°°±±±  * ------------------------------------------ *
    ±±±±±±                                                              
    ±±                     Greets to all hard working groups.          
     ±±±±±±±                                                                
      ±±±±±±±     Yome!         AiR, AUDiOL3GiON, AudioP2P, BEAT, BSOUNDZ,  
     °°±±±±                    DYNAMiCS, Hexxer535, NEMESiS, SnD, SoSISO,  
    °°°                   SUNiSO, ST3RE0, SYNTHiC4TE, UNION, ViP      
   ±±±±    ±±                                                            
  ±±±±±±   ±±±±±                And people who made the history of warez.  
                                                                    
                                                                                

±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°°±±²²²²²²²²²²°°°
±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°±±±²²°°°°°°±²°°°
±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±±±±²²°°±±±±±²°°±
±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²²±±²²°±±²²²²²²²²
²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°²²²²²²²²²°°°°°°°
±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±²±±°°°°°²°°°°°±±
±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±²±±±±±±±²°°±±±±±
±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²²²±±±±±±²²²²²²²²

                                                                                
                                                                                
                                                 NFO by GoGe-MonSooN & QUADRA  
                                                                              下载链接来自sharevirus
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有33网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。