v

您的位置:VeryCD软件系统工具

软件资源事务区


《沙盘环境》(Sandboxie)v3.60 X86/64[压缩包]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2011年
  语言英文
 • 时间: 2011/11/23 15:48:44 发布 | 2011/11/23 16:28:19 更新
 • 分类: 软件  系统工具 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名沙盘环境
英文名Sandboxie
资源格式压缩包
版本v3.60 X86/64
发行时间2011年
语言英文
简介

IPB Image


软件类型:软件--系统工具
软件性质:免费破解软件
操作系统:Windows
应用平台:Windows
问题反馈: http://www.sandboxie.com/
网站链接: http://www.sandboxie.com/
软件介绍:

 Sandboxie是非常适合专业技术人员测试,学习的一款优秀产品,但是在用户亲和力方面,用户体验方面,学习成本方面就非常不适合大多数普通计算机用户,并且Sandboxie和大多数沙盒产品一样都没有虚拟桌面迅影V3虚拟系统技术实现原理,功能和Sandboxie类沙盒产品一样,区别在于迅影V3虚拟系统自带虚拟桌面弥补了大多数沙盒产品在亲和力和用户体验方面的缺陷,非常适合大多数普通计算机用户使用。

 Sandboxie(英译“沙盘”)允许你在“沙盘环境”中运行浏览器或其他程序,这个“沙盘”个人感觉就是跟“影子”一样的概念罢了。因此,在沙盘中运行的程序所产生的变化可以随时删除。可用来保护浏览网页时真实系统的安全,也可以用来清除上网、运行程序的痕迹,还可以用来测试软件,测试病毒等用途。即使在沙盘进程中下载的文件,也可以随着沙盘的清空而删除。

 Sandboxie还提供整个电脑的保护,在 Sandboxie中选择“功能”菜单,然后“选择运行沙盘→Windows 资源管理器”,就会自动弹出有两个“[#]”符号的“我的电脑”窗口。之后对整个电脑进行任意操作,包括格式化分区、删除文件、拷贝文件等都很安全。恢复的方法很简单。在Sandboxie主界面选择“配置 →沙盘设置→设置自动清理选项”,将隔离层中的内容清除即可。


IPB Image

Sandboxie runs your programs in an isolated space which prevents them from making permanent changes to other programs and data in your computer.

Benefits:
Secure Web Browsing: Running your Web browser under the protection of Sandboxie means that all malicious software downloaded by the browser is trapped in the sandbox and can be discarded trivially.
Enhanced Privacy: Browsing history, cookies, and cached temporary files collected while Web browsing stay in the sandbox and don’t leak into Windows.
Secure E-mail: Viruses and other malicious software that might be hiding in your email can’t break out of the sandbox and can’t infect your real system.
Windows Stays Lean: Prevent wear-and-tear in Windows by installing software into an isolated sandbox.

代码
   ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ      ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ   ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ
   ßŰŰŰŰŰŰŰÝ     ßŰŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰß ßŰŰßŰŰŰŰŰŰß ŰŰŰŰŰ ŢŰŰŰŰŰßßßßŰŰŰŰŰŰŰßßßßŰŰŰŰŰÝ
     ßŰŰŰŰŰ      ÜŰŰŰŰß      ßŰŰÝ ŰŰÝ  ŰŰŰŰŰÝ ŢŰŰŰÝ   ßŰŰŰÝ    ŰŰŰŰŰ    ŢŰŰŰß
      ŰŰŰŰŰ    ÜŰŰŰß           ß ŰŰÝ    ŰŰŰß ÜŰŰß       ßŰŰÝ   ŰŰŰŰŰ   ŢŰŰß
      ŰŰŰŰŰ  ÜŰŰß               ŰŰÝ     ßß ÜŰß            ŰŰ   ŰŰŰŰŰ   ŰŰ
      ŰŰŰŰÝÜŰß  ÜÜÜ            ŰŰŰ      ÜŰß Ü            ŢŰß   ŰŰŰŰŰ   ßŰÝ
      ŰŰŰŰŢŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ         ŰŰŰ    ÜŰß  ÜŰŰŰ                 ŰŰŰŰŰ
      ŰŰŰÝŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÝ       ŢŰŰÝ ÜŰß    ŢŰŰŰŰÝ                ŰŰŰŰŰ
  Ü   ŰŰŰŰÝßßßß    ßß        ŰŰŰŰŰß       ŰŰŰŰŰ      Ü         ŰŰŰŰŰ
ß°ß  ŰŰŰŰŰ                 ŢŰŰŰß         ŢŰŰŰŰÝ    ß°ß        ŰŰŰŰŰ
      ŰŰŰŰŰ           Ü     ŰŰŰ            ŰŰŰŰŰ               ŰŰŰŰŰ
      ŰŰŰŰŰ    Ü     ß°ß   ŢŰŰÝ            ŢŰŰŰŰÝ              ŰŰŰŰŰ      Ü
      ŰŰŰŰŰÝ  ß°ß      Ü   ŰŰŰŰ             ŰŰŰŰŰ              ŰŰŰŰŰ     ß°ß
      ŰŰŰŰŰŰÜÜ        ÜŰŰ ŢŰŰŰŰÜŰ       Ü   ŢŰŰŰŰÝ             ŰŰŰŰŰ
    ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÝŢŰŰŰŰŰŰÝ     ß°ß  ÜŰŰŰŰŰÜ           ÜŰŰŰŰŰÜ
  ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰ         ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ       ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ
  ßßŰŰŰŰßßßßßßßßßŰŰŰŰŰßß    ßŰŰß          ßŰŰŰßßßŰŰŰß       ßŰŰŰßßßŰŰŰß
                      Ü           ÜÜÜ°±Ü±°ÜÜÜ
                     ß°ß     ÜÜÜŰŰßßßß°±°ßßßßŰŰÜÜÜ              Ü
                          ÜŰŰßß        ß        ßßŰŰÜ          ß°ß
                        ±ţß        SINCE 2000       ßţ±
                       ß                               ß
                     ţ       E A T  P R E S E N T S      ţ

                    Sandboxie.v3.60.Multilingual.Cracked-EAT                                          ţ                  ţ
        ÜÜÜ                 ÜŰÝ                  ŢŰÜ                 ÜÜÜ
    ÜÜŰ۱˛Ű˛ŰÜÜ            ŢŰŰ                    ŰŰÝ            ÜÜ۲۲±ŰŰÜÜ
   ˛Ű˛ŰÜßŰ߲߰ßŰÜ          ŰŰÝ   RELEASE  INFO    ŢŰŰ          ÜŰ߲߰ßŰßÜ۲۲
  Ţ۲ߠ         ß۲ܠ      ŢŰŰ                    ŰŰÝ       ܲŰß          ß˛ŰÝ
  ŰŰÝ             ßŰŰÜ      Ű˛Ý                  Ţ˛Ű      ÜŰŰß             ŢŰŰ
  ˛ŰŰ               ߲ŰÜ    ŢŰŰ                  ŰŰÝ    Ü۲ߠ              Ű۲
   ߲˛Ü               ßÜ۱ÜţÜŰŰÝ                ŢŰŰÜţܱŰÜß               ܲ˛ß
ÜŰŰÜ ŰŰŰţ                ß˛ß ŢŰÝ                ŢŰÝ ß˛ß                ţŰŰŰ ÜŰŰÜ
˛ŢÜßŰÜ߲Űţ                    Ű                  Ű                    ţ۲ßÜŰßÜݲ
±Ţ˛˛ ßŰŰß                     Ý                  Ţ                     ßŰŰß ˛˛Ý±
±Ţ˛Ű   ˛                     ţ                    ţ                     ˛   ۲ݱ
±ŢŰŰ   ±                                                                ±   ŰŰݱ
°ŢŰÝ   ±                                                                ±   ŢŰÝ°
°ŰŰ    ±  SUPPLIER ....: TEAM EAT                                       ±    ŰŰ°
ŢŰÝ    ±  PROG TYPE ...: APPLICATION                                    ±    ŢŰÝ
ŰŰ     °  LANGUAGE ....: ENGLISH                                        °     ŰŰ
ŰÝ        RELEASE DATE.: 2011-11-22                                           ŢŰ
Ű      °                                                                °      Ű
Ű     °   CRACKER ......: TEAM EAT                                       °     Ű
Ű         PROTECTION ...: DEMO-LIMITS                                          Ű
Ű         DIFFICULTY ...: GUESS!                                               Ű
Ű                                                                              Ű
Ű         PACKAGER ....: TEAM EAT                                              Ű
Ű         FORMAT ......: ZIP/RAR                                               Ű
Ű         ARCHIVE NAME.: eatsb360.zip                                          Ű
Ű         No OF DISKS .: [XX/01]                                               Ű
Ű                                                                              Ű
Ű         REQUIREMENTS .: WinXP/Vista/Win7                                     Ű
Ű         PRICE ........: 29.00 Euro                                           Ű
Ű         WEBSITE.......: http://www.sandboxie.com                             Ű
Ű                                                                              Ű
ŰÝ                                                                            ŢŰ
ŰŰÜ                                                                          ÜŰŰ
ţŰŰŰŰŰÜÜÜ°                                                           °ÜÜÜÜŰŰ۱Űţ
  ßŰ۲ŰŰŰ۲ÜÜ                                                     ÜܲŰŰŰŰŰŰ۲Űß
      ß߲˛ŰŰßŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜ                                    °    ÜßŰŰŰŰ۲˛ßß
         ÜŰÜ ÜŰŰß߲ŰŰß ÜŰŰŰŰŰŰÜÜ                   ÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰÜ ÜŰŰŰß   Ü
     ÜܲŰßßßßßßŰŰÜÜÜ  ßŰŰ˛ß ßŰŰ۲ŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲÜŰŰß ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß߲ ÜÜŰß
   Üßß°          ß˛Ű˛Ű ŰßŰŰÜŰÜß۱޲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰßÜŰÜŰŰß         ÜŰŰŰŰßß
                 Ü۲ߠ ß°Ţ˛Űß߲ݰ              °Ţ˛ßß۲ݰ        Ü˛Űßß
                   °    ß˛ŰÜ°                      °Ü۲ߠ      ß°
                          ŰŰ۲                    ˛ŰŰŰ
                       ÜÜŰ۲ߠ                     ß˛ŰŰÜÜ
                   Ü ˛ßßß                              ßß߲ Ü
                 ß                                            ß


                              ţ                  ţ
        ÜÜÜ                 ÜŰÝ                  ŢŰÜ                 ÜÜÜ
    ÜÜŰ۱˛Ű˛ŰÜÜ            ŢŰŰ                    ŰŰÝ            ÜÜ۲۲±ŰŰÜÜ
   ˛Ű˛ŰÜßŰ߲߰ßŰÜ          ŰŰÝ   RELEASE  NOTES   ŢŰŰ          ÜŰ߲߰ßŰßÜ۲۲
  Ţ۲ߠ         ß۲ܠ      ŢŰŰ                    ŰŰÝ       ܲŰß          ß˛ŰÝ
  ŰŰÝ             ßŰŰÜ      Ű˛Ý                  Ţ˛Ű      ÜŰŰß             ŢŰŰ
  ˛ŰŰ               ߲ŰÜ    ŢŰŰ                  ŰŰÝ    Ü۲ߠ              Ű۲
   ߲˛Ü               ßÜ۱ÜţÜŰŰÝ                ŢŰŰÜţܱŰÜß               ܲ˛ß
ÜŰŰÜ ŰŰŰţ                ß˛ß ŢŰÝ                ŢŰÝ ß˛ß                ţŰŰŰ ÜŰŰÜ
˛ŢÜßŰÜ߲Űţ                    Ű                  Ű                    ţ۲ßÜŰßÜݲ
°Ţ˛˛ ßŰŰß                     Ý                  Ţ                     ßŰŰß ˛˛Ý°
°Ţ˛Ű   ˛                     ţ                    ţ                     ˛   ۲ݰ
°ŢŰŰ   ˛                                                                ˛   ŰŰÝ°
°ŢŰÝ   ±                                                                ±   ŢŰÝ°
°ŰŰ                                                                          ŰŰ°
ŢŰÝ    °                                                                °    ŢŰÝ
ŰŰ     °                                                                °     ŰŰ
ŰÝ                                                                            ŢŰ
Ű             NOTE: This is the x86 version only, so before you                Ű
Ű                   start bitching about the x64 release read here             Ű
Ű                   what the author of Sandboxie has to say:                   Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                   http://tinyurl.com/2cbhn8m                                 Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                   "Since the crack has to be in the driver part              Ű
Ű                   of Sandboxie, and since 64-bit Windows                     Ű
Ű                   requires drivers to be signed, how many                    Ű
Ű                   crackers do you think will spend money to get              Ű
Ű                   a certificate so they can re-sign the driver?"             Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                   So are you willing to pay MS for a certificate             Ű
Ű                   to sign your cracks? Perhaps not, that's why               Ű
Ű                   you may disable driver signing in Windows 7.               Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                   http://tinyurl.com/dgqul5                                  Ű
Ű                   http://tinyurl.com/y9qlu8d                                 Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                   Note also that the 64-bit edition of Sandboxie             Ű
Ű                   provides only a reduced level of protection as             Ű
Ű                   compared to the 32-bit edition of Sandboxie.               Ű
Ű                   Moreover, some editions of 64-bit Windows 7                Ű
Ű                   can also run the 32-bit edition of Sandboxie               Ű
Ű                   in Windows XP Mode.                                        Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                   http://tinyurl.com/2d6oofa                                 Ű
Ű                   ˙                                                          Ű
Ű                                  **********                                  Ű
Ű             ˙                                                                Ű
Ű             Sandboxie runs your programs in an isolated space                Ű
Ű             which prevents them from making permanent changes to             Ű
Ű             other programs and data in your computer.                        Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             Benefits of the Isolated Sandbox                                 Ű
Ű             * Secure Web Browsing: Running your Web browser                  Ű
Ű               under the protection of Sandboxie means that all               Ű
Ű               malicious software downloaded by the browser is                Ű
Ű               trapped in the sandbox and can be discarded                    Ű
Ű               trivially.                                                     Ű
Ű             * Enhanced Privacy: Browsing history, cookies, and               Ű
Ű               cached temporary files collected while Web                     Ű
Ű               browsing stay in the sandbox and don't leak into               Ű
Ű               Windows.                                                       Ű
Ű             * Secure E-mail: Viruses and other malicious                     Ű
Ű               software that might be hiding in your email can't              Ű
Ű               break out of the sandbox and can't infect your                 Ű
Ű               real system.                                                   Ű
Ű             * Windows Stays Lean: Prevent wear-and-tear in                   Ű
Ű               Windows by installing software into an isolated                Ű
Ű               sandbox.                                                       Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             Sandboxie has originally been designed to increase               Ű
Ű             the security of browsing with Internet Explorer,                 Ű
Ű             however it is just as effective with any other                   Ű
Ű             browser, and in fact, any other program. Sandboxie               Ű
Ű             wraps a protection layer around the programs it                  Ű
Ű             supervises. It is this layer that intercepts and                 Ű
Ű             isolates any changes the programs make to the                    Ű
Ű             computer. And this layer is impartial to the                     Ű
Ű             specific program it wraps.                                       Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             Sandboxie was designed as an application that will               Ű
Ű             allow you to isolate and quarantine websites. When               Ű
Ű             you browse the web, changes occur to your computer               Ű
Ű             system. Most of the time these changes are harmless,             Ű
Ű             like recording the addresses of web sites you have               Ű
Ű             visited (and when), so the browser can help you                  Ű
Ű             complete a web address that you type in. Whether                 Ű
Ű             these changes are harmless or harmful, they do in                Ű
Ű             fact happen to your computer system.                             Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             When you use Sandboxie to protect your browsing                  Ű
Ű             session, it catches all these changes just as the                Ű
Ű             browser is about to apply them into your computer                Ű
Ű             system. Sandboxie does record these changes on                   Ű
Ű             behalf of the browser, but it records them in a                  Ű
Ű             special isolated folder, called the sandbox.                     Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             The benefit of having a sandbox is that it ensures               Ű
Ű             your ability to get rid of all changes done by the               Ű
Ű             browser, simply by deleting the sandbox folder.                  Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             Another useful feature of Sandboxie is the ability               Ű
Ű             to terminate all sandboxed programs at once. As some             Ű
Ű             web sites tend to pop up three new browser windows               Ű
Ű             for each one you close, you can have Sandboxie close             Ű
Ű             all of them with a click of a button.                            Ű
ŰÝ                                                                            ŢŰ
ŰŰ                                                                            ŰŰ
ŢŰÝ                                                                          ŢŰÝ
ţŰŰŰŰŰÜÜÜ°                                                           °ÜÜÜÜŰŰ۱Űţ
  ßŰ۲ŰŰŰ۲ÜÜ                                                     ÜܲŰŰŰŰŰŰ۲Űß
      ß߲˛ŰŰßŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜ                                    °    ÜßŰŰŰŰ۲˛ßß
         ÜŰÜ ÜŰŰß߲ŰŰß ÜŰŰŰŰŰŰÜÜ                   ÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰÜ ÜŰŰŰß   Ü
     ÜܲŰßßßßßßŰŰÜÜÜ  ßŰŰ˛ß ßŰŰ۲ŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲÜŰŰß ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß߲ ÜÜŰß
   Üßß°          ß˛Ű˛Ű ŰßŰŰÜŰÜß۱޲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰßÜŰÜŰŰß         ÜŰŰŰŰßß
                 Ü۲ߠ ß°Ţ˛Űß߲ݰ              °Ţ˛ßß۲ݰ        Ü˛Űßß
                   °    ß˛ŰÜ°       COMMENTS       °Ü۲ߠ      ß°
                          ŰŰ۲                    ˛ŰŰŰ
                       ÜÜŰ۲ߠ                     ß˛ŰŰÜÜ
                   Ü ˛ßßß                              ßß߲ Ü
              Ü ß                                              ß Ü
            Ü                                                      Ü
           Ü   Do NOT distribute this release outside of the scene   Ü
          Ü             Keep the scene alive and secure!              Ü
         Ü                                                             Ü
                       All good progs start as freeware,                      
                         then things get worse ...;-)                        

           ß                                                        ß
             ßÜÜ                                                ÜÜß
               ßţŰŰÜÜÜ                                    ÜÜÜŰŰţß
                  ßß۲ŰŰ°ÜÜ                          ÜÜ°Ű۲Űßß
                      ßß۲ŰŰ°Ü                    Ü°Ű۲Űßß
                          ßŰ۲ݠ                 Ţ˛ŰŰß
                       ÜÜŰ۲Űß                    ß۲ŰŰÜÜ
                    Ü˛Űßßß                            ßßß۲Ü
                Ü ß                                          ß Ü
                              ţ                  ţ
        ÜÜÜ                 ÜŰÝ                  ŢŰÜ                 ÜÜÜ
    ÜÜŰ۱˛Ű˛ŰÜÜ            ŢŰŰ                    ŰŰÝ            ÜÜ۲۲±ŰŰÜÜ
   ˛Ű˛ŰÜßŰ߲߰ßŰÜ          ŰŰÝ INSTALLATION NOTES ŢŰŰ          ÜŰ߲߰ßŰßÜ۲۲
  Ţ۲ߠ         ß۲ܠ      ŢŰŰ                    ŰŰÝ       ܲŰß          ß˛ŰÝ
  ŰŰÝ             ßŰŰÜ      Ű˛Ý                  Ţ˛Ű      ÜŰŰß             ŢŰŰ
  ˛ŰŰ               ߲ŰÜ    ŢŰŰ                  ŰŰÝ    Ü۲ߠ              Ű۲
˛  ß˛˛Ü               ßÜ۱ÜţÜŰŰÝ                ŢŰŰÜţܱŰÜß               ܲ˛ß  ˛
ÜŰŰÜ ŰŰŰţ                ß˛ß ŢŰÝ                ŢŰÝ ß˛ß                ţŰŰŰ ÜŰŰÜ
˛ŢÜßŰÜ߲Űţ                    Ű                  Ű                    ţ۲ßÜŰßÜݲ
±Ţ˛˛ ßŰŰß                     Ý                  Ţ                     ßŰŰß ˛˛Ý±
±Ţ˛Ű   ˛                     ţ       `TLB'        ţ                     ˛   ۲ݱ
±ŢŰŰ   ±                    Try it, Like it, Buy it!                    ±   ŰŰݱ
°ŢŰÝ   ±                                                                ±   ŢŰÝ°
°ŰŰ                                                                          ŰŰ°
ŢŰÝ    °                                                                °    ŢŰÝ
ŰŰ     °                                                                °     ŰŰ
ŰÝ    °                                                                  °    ŢŰ
Ű             1. Unpack and install.                                           Ű
Ű             2. Stop all Sandboxie processess (SbieCtrl, SbieSvc).            Ű
Ű             3. Replace the original files with the included ones.            Ű
Ű             4. Restart the computer (required step).                         Ű
Ű                                                                              Ű
Ű             That's all. Have fun using it!;-)                               Ű
Ű                                                                              Ű
Ű      ___________________________________________________________________     Ű
Ű                                                                              Ű
Ű      Always remember to block applications (or go off line) from calling     Ű
Ű      home 'during install'. Once installed, disable 'check for automatic     Ű
Ű      updates' option if available, so that you don't get it blacklisted.     Ű
ŰÝ                                                                            ŢŰ
ŰŰÜ                                                                          ÜŰŰ
ţŰŰŰŰŰÜÜÜ°                                                           °ÜÜÜÜŰŰ۱Űţ
  ßŰ۲ŰŰŰ۲ÜÜ                                                     ÜܲŰŰŰŰŰŰ۲Űß
      ß߲˛ŰŰßŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜ                                    °    ÜßŰŰŰŰ۲˛ßß
         ÜŰÜ ÜŰŰß߲ŰŰß ÜŰŰŰŰŰŰÜÜ                   ÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰÜ ÜŰŰŰß   Ü
     ÜܲŰßßßßßßŰŰÜÜÜ  ßŰŰ˛ß ßŰŰ۲ŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲÜŰŰß ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß߲ ÜÜŰß
   Üßß°          ß˛Ű˛Ű ŰßŰŰÜŰÜß۱޲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰßÜŰÜŰŰß         ÜŰŰŰŰßß
                 Ü۲ߠ ß°Ţ˛Űß߲ݰ              °Ţ˛ßß۲ݰ        Ü˛Űßß
                   °    ß˛ŰÜ°                      °Ü۲ߠ      ß°
                          ŰŰ۲                    ˛ŰŰŰ
                       ÜÜŰ۲ߠ                     ß˛ŰŰÜÜ
                   Ü ˛ßßß                              ßß߲ Ü
             Ü  ß                                              ß  Ü
       Ü  ß                                                          ß  Ü
   ܲߠ                                                                   ß˛Ü
  ŰŰÝ                                                                      ŢŰŰ
  ˛ŰŰ                         Ü                  Ü                         Ű۲
˛ ţ߲˛Ü                      ŰÝ                  ŢŰ                      Ü˛˛ßţ ˛
ÜŰŰÜ ŰŰÝ                     ޲   EAT  CONTACT   ˛Ý                     ŢŰŰ ÜŰŰÜ
˛ŢÜßŰÜ߲Üţ                    Ű                  Ű                    ţܲßÜŰßÜݲ
±Ţ˛˛ ßŰŰß                     ŢÝ                ŢÝ                     ßŰŰß ˛˛Ý±
±Ţ˛Ű   ˛                       ţ                ţ                       ˛   ۲ݱ
±ŢŰŰ   ±                                                                ±   ŰŰݱ
±ŢŰŰ   ±                                                                ±   ŰŰݱ
  ŰŰ   ±                                                                ±   ŰŰ
± ŰŰÝ  ±                                                                ±  ŢŰŰ ±
± ŰŰŰ  °     EAT is a closed group. We would consider only:             °  ŰŰŰ ±
± ŰŰŰ  °                                                                °  ŰŰŰ ±
° ŰŰÝ  °     ţ Excellent reverse-engineers                              °  ŢŰŰ °
°ŢŰŰ   °     ţ Experienced coders/scripters                             °   ŰŰÝ°
°ŰŰÝ   °     ţ Supplier of quality software who can do so on a          °   ŢŰŰ°
ŢŰŰ    °       frequent basis (retail date not older then 6 months)     °    ŰŰÝ
ŰŰÝ                                                                          ŢŰŰ
ŰŰÝ          We do *NOT* want...                                             ŢŰŰ
ŰŰ           ţ Distros, Shells, etc                                           ŰŰ
ŰÝ     °     ţ Carders <You aren't what the scene is & bring even more  °     ŢŰ
Ű              security risk>                                                  Ű
Ű     °      ţ Couriers                                                  °     Ű
Ű                                                                              Ű
ŰÝ                                                                            ŢŰ
ŰŰÜ                                                                          ÜŰŰ
ţŰŰŰŰŰÜÜÜ°                                                           °ÜÜÜÜŰŰ۱Űţ
  ßŰ۲ŰŰŰ۲ÜÜ                                                     ÜܲŰŰŰŰŰŰ۲Űß
      ß߲˛ŰŰßŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜ                                    °    ÜßŰŰŰŰ۲˛ßß
         ÜŰÜ ÜŰŰß߲ŰŰß ÜŰŰŰŰŰŰÜÜ                   ÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰÜ ÜŰŰŰß   Ü
     ÜܲŰßßßßßßŰŰÜÜÜ  ßŰŰ˛ß ßŰŰ۲ŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲÜŰŰß ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß߲ ÜÜŰß
   Üßß°          ß˛Ű˛Ű ŰßŰŰÜŰÜß۱޲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰßÜŰÜŰŰß         ÜŰŰŰŰßß
                 Ü۲ߠ ß°Ţ˛Űß߲ݰ              °Ţ˛ßß۲ݰ        Ü˛Űßß
                   °    ß˛ŰÜ°                      °Ü۲ߠ      ß°
                          ŰŰ۲                    ˛ŰŰŰ
                       ÜÜŰ۲ߠ                     ß˛ŰŰÜÜ
                   Ü ˛ßßß                              ßß߲ Ü

                              ţ                  ţ
        ÜÜÜ                 ÜŰÝ                  ŢŰÜ                 ÜÜÜ
    ÜÜŰ۱˛Ű˛ŰÜÜ            ŢŰŰ                    ŰŰÝ            ÜÜ۲۲±ŰŰÜÜ
   ˛Ű˛ŰÜßŰ߲߰ßŰÜ          ŰŰÝ     EAT  NEWS      ŢŰŰ          ÜŰ߲߰ßŰßÜ۲۲
  Ţ۲ߠ         ß۲ܠ      ŢŰŰ                    ŰŰÝ       ܲŰß          ß˛ŰÝ
  ŰŰÝ             ßŰŰÜ      Ű˛Ý                  Ţ˛Ű      ÜŰŰß             ŢŰŰ
  ˛ŰŰ               ߲ŰÜ    ŢŰŰ                  ŰŰÝ    Ü۲ߠ              Ű۲
˛  ß˛˛Ü               ßÜ۱ÜţÜŰŰÝ                ŢŰŰÜţܱŰÜß               ܲ˛ß  ˛
ÜŰŰÜ ŰŰŰţ                ß˛ß ŢŰÝ                ŢŰÝ ß˛ß                ţŰŰŰ ÜŰŰÜ
˛ŢÜßŰÜ߲Űţ                    Ű                  Ű                    ţ۲ßÜŰßÜݲ
±Ţ˛˛ ßŰŰß                     Ý                  Ţ                     ßŰŰß ˛˛Ý±
±Ţ˛Ű   ˛                     ţ                    ţ                     ˛   ۲ݱ
±ŢŰŰ   ±                                                                ±   ŰŰݱ
°ŢŰÝ   ±                                                                ±   ŢŰÝ°
°ŰŰ                                                                          ŰŰ°
ŢŰÝ    °                                                                °    ŢŰÝ
ŰŰ     °                                                                °     ŰŰ
ŰÝ    °                                                                  °    ŢŰ
Ű                                                                              Ű
Ű                          ::::::::::::::::::::::::::                          Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                                                                              Ű
ŰÝ                                                                            ŢŰ
ŰŰÜ                                                                          ÜŰŰ
ţŰŰŰŰŰÜÜÜ°                                                           °ÜÜÜÜŰŰ۱Űţ
  ßŰ۲ŰŰŰ۲ÜÜ                                                     ÜܲŰŰŰŰŰŰ۲Űß
      ß߲˛ŰŰßŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜ                                    °    ÜßŰŰŰŰ۲˛ßß
         ÜŰÜ ÜŰŰß߲ŰŰß ÜŰŰŰŰŰŰÜÜ                   ÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰÜ ÜŰŰŰß   Ü
     ÜܲŰßßßßßßŰŰÜÜÜ  ßŰŰ˛ß ßŰŰ۲ŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲÜŰŰß ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß߲ ÜÜŰß
   Üßß°          ß˛Ű˛Ű ŰßŰŰÜŰÜß۱޲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰßÜŰÜŰŰß         ÜŰŰŰŰßß
                 Ü۲ߠ ß ޲Űß߲ݰ              °Ţ˛ßß۲ݠ        ܲŰßß
                   °      ß                          ß         ß°

                              ţ                  ţ
        ÜÜÜ                 ÜŰÝ                  ŢŰÜ                 ÜÜÜ
    ÜÜŰ۱˛Ű˛ŰÜÜ            ŢŰŰ                    ŰŰÝ            ÜÜ۲۲±ŰŰÜÜ
   ˛Ű˛ŰÜßŰ߲߰ßŰÜ          ŰŰÝ     GREETINGS      ŢŰŰ          ÜŰ߲߰ßŰßÜ۲۲
  Ţ۲ߠ         ß۲ܠ      ŢŰŰ                    ŰŰÝ       ܲŰß          ß˛ŰÝ
  ŰŰÝ             ßŰŰÜ      Ű˛Ý                  Ţ˛Ű      ÜŰŰß             ŢŰŰ
  ˛ŰŰ               ߲ŰÜ    ŢŰŰ                  ŰŰÝ    Ü۲ߠ              Ű۲
˛  ß˛˛Ü               ßÜ۱ÜţÜŰŰÝ                ŢŰŰÜţܱŰÜß               ܲ˛ß  ˛
ÜŰŰÜ ŰŰŰţ                ß˛ß ŢŰÝ                ŢŰÝ ß˛ß                ţŰŰŰ ÜŰŰÜ
˛ŢÜßŰÜ߲Űţ                    Ű                  Ű                    ţ۲ßÜŰßÜݲ
±Ţ˛˛ ßŰŰß                     Ý                  Ţ                     ßŰŰß ˛˛Ý±
±Ţ˛Ű   ˛                     ţ                    ţ                     ˛   ۲ݱ
±ŢŰŰ   ±                                                                ±   ŰŰݱ
°ŢŰÝ   ±                                                                ±   ŢŰÝ°
°ŰŰ                                                                          ŰŰ°
ŢŰÝ    °                                                                °    ŢŰÝ
ŰŰ     °                                                                °     ŰŰ
ŰÝ    °                                                                  °    ŢŰ
Ű                        All our friends out there ...                         Ű
Ű                                                                              Ű
Ű                      Respect goes out to the competition                     Ű
Ű                     and to those who keep the scene secure!                  Ű
Ű                                                                              Ű
ŰÝ                                                                            ŢŰ
ŰŰ                              ÜÜŰŰŰ۲ܲŰŰŰŰÜÜ                               ŰŰ
ŢŰÝ                         ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ                          ŢŰÝ
°ŰŰ                       ÜŰŰ۲±˛˛ŰŰŰ°°°°°ŰŰ۲˛±˛ŰŰŰÜ                        ŰŰ°
°ŰŰÝ                    ÜŰŰŰ۱±˛ŰŰ۲°°°°°°°˛ŰŰ۲±±ŰŰŰŰÜ                     ŢŰŰ°
°ŢŰŰ                   ŰŰ۲˛±˛ŰŰ۲°°°°°°°°°°°˛ŰŰ۲±˛˛ŰŰŰ                    ŰŰÝ°
° ŰŰÝ                 ŰŰ۲±˛˛ŰŰŰ°°°°°°°°°°°°°°°ŰŰ۲˛±˛ŰŰŰ                  ŢŰŰ °
° ŰŰŰ                ŰŰ۲˛˛˛ŰŰ۱°°°°°°°°°°°°°°°±ŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰ                 ŰŰŰ °
° ŰŰŰ   Ü           ŰŰ۲˛˛˛ŰŰ۲°°°°°°°°°°°°°°°°°˛ŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰ                ŰŰŰ °
° ŰŰÝ  ß±ß         ŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰ۱°°°°°°°°°°°°°°°°°±ŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰ               ŢŰŰ °
°ŢŰŰ              ŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰ۱°°°°°°°°°°°°°°°°°±ŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ       Ü       ŰŰÝ°
ŢŰŰ              ŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰŰ°°°°°°°°°°°°°°°°°ŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ      ß±ß      ŰŰÝ
°ŢŰŰ              ŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ°°°°˛˛ŰŰ۲˛°°°°ŰŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ               ŰŰÝ°
°Ţ˛ŰÝ              ŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ°˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲°ŰŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ               Ţ۲ݰ
°Ţ˛˛ţÜŰŰÜ           ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ            ÜŰŰÜţ˛˛Ý°
ÜŢßÜŰß  ßţ           ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰßŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ            ţß  ßŰÜßÝÜ
ßŰŰß Ü±Ü     Ü      ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰÝ°°°ŢŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ             Ü±Ü ßŰŰß
ţ  ÜßÜŰŰŰÜ  ß±ß    ŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ°°°ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ      Ü   ÜŰŰŰÜßÜ  ţ
±ţÜ ßܲ±ß         ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰÜŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    ß±ß   ß±˛Üß Üţ±
±  ŰÜ ß Ü˛ŰÜ      ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ       ÜŰ˛Ü ß ÜŰ  ±
±  Ţ˛ŰÜŰßŰ  ß     ŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ      ß  ŰßŰÜ۲ݠ ±
°  °ŰŰß ŢŰ        ˛ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛ŰŰ۲˛˛˛˛˛˛Ű˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ۲         ŰÝ ßŰŰ°  °
°  Üß ÜŰŰÝ  ÜŰŰŰŰÜ ˛ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ۲ ÜŰŰŰŰÜ   ŰŰÜ  ßÜ  °
°  ± ÜŰŰß ÜŰŰŰŰŰŰŰŰ ˛ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ۲˛Ű˛ŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰ۲ ŰŰŰŰŰŰŰŰÜ  ŰŰÝ  ±  °
°  ± ŰŰÝ  ŰŰŰŰŰŰÝß Ý˛ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛Ű˛ŰŰŰ۲Ű۲ŰŰŰ۲۲˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ˛Ţ ßŢŰŰŰŰŰŰ  ŢŰŰ  ±  °
°  ° ŰŰ  ŢŰŰŰŰŰÝ ÜÜ  ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛Ű۲˛˛˛Ű۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ  ÜÜ ŢŰŰŰŰŰÝ  ŰŰ  °  °
   ° ˛Ű   ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛Ű˛˛˛˛Ű˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ   ۲  °
   ° ۲    ŰŰŰŰŰŰß   Ű ŰŢŰ۲˛±˛˛˛˛˛˛Ű˛˛˛˛˛˛Ű˛˛˛˛˛±˛˛ŰŰÝŰ Ű   ßŰŰŰŰŰŰ    ˛Ű  °
     ŢŰ     ŰŰŰŰŰ    ±ţ ŰŰŰŰŰŰ۱˛˛˛˛Ű˛±±±±˛Ű˛˛˛±ŰŰŰŰŰŰŰ ţ±    ŰŰŰŰŰ     ŰÝ
   °  ŰŰ   Ü ŰŰŰŰÝ   ± ŰŰŰŰŰ۲±±˛±˛±˛ŰŰŰŰŰ۲˛±˛±±˛ŰŰŰŰŰŰ ±   ŢŰŰŰŰ     ŰŰ   °
   °  ŢŰÝ ß±ß ŰŰŰŰÝ  ±  ŰŰŰŰŰŰ۱±±±±±±˛Ű۲±±±±±˛ŰŰŰŰŰŰŰ  ±  ŢŰŰŰŰ     ŢŰÝ   °
  °    ŰŰ     ŢŰŰŰŰ  °   ŰŰŰŰŰŰ۱±±±±˛ŰŰŰ۲±±±±ŰŰŰŰŰŰŰ   °  ŰŰŰŰÝ     ŰŰ     °
        ŰŰ     ŰŰŰŰÝ    ŰŰŰŰŰŰŰŰ۱±±ŰŰŰŰŰŰ۱±±ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    ŢŰŰŰŰ     ŰŰ
         ŰŰ   ŢŰŰŰŰ  °  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  °  ŰŰŰŰÝn0!ŰŰ
          ŰŰ  ŰŰŰŰ   °   ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßÜÜÜÜÜßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ   °   ŰŰŰŰ  ŰŰ    Ü
           ŰŰŢŰŰŰ    °    ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛ÝŰŰŰŰŰ޲˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ    °    ŰŰŰÝŰŰ    ß±ß
           °ŢŰŰŰ           ßŰŰŰŰŰŰŰÝßßŰŰŰßßŢŰŰŰŰŰŰŰß           ŰŰŰÝ°
           ŢŰŰŰ  Ü   °       ßßßßßß         ßßßßß        °      ŰŰŰÝ
           ŰŰŰ° ß±ß °                                     °     °ŰŰŰ
          ŰŰŰ °      ů ů NFO LAST UPDATE ON 2009 ů ů           ° ŰŰŰ
         ŢŰŰ  °                                                 °  ŰŰÝ
         ŰÝ                                        Ü                ŢŰ
        ŢŰ    °                                   ߱ߠ          °    ŰÝ
        Ű    °                                                   °    Ű
        Ý                                                             Ţ
        ţ                                                             ţ


下载链接来自sharevirus,
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有22网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。