v

您的位置:VeryCD音乐演唱会

音乐资源事务区


AC/DC -《No Bull the Director's Cut》更新[DVDISO][DVDRip]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2008年
  语言英语
 • 时间: 2011/11/08 14:13:07 发布 | 2011/11/21 16:06:56 更新
 • 分类: 音乐  演唱会 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
专辑中文名No Bull the Director's Cut
别名马德里现场演唱会
歌手AC/DC
资源格式DVDRip
版本更新[DVDISO]
发行时间2008年
地区澳大利亚
语言英语
简介

IPB Image

内容介绍:

◎全球销售大破两亿,澳洲史上最伟大摇滚乐团96年以Super 16mm拍摄之马德里现场演唱会DVD!
◎08年发行「The Directors Cut」版本收录乐团20年岁月最经典20首现场演唱,包括专辑《Ballbreaker》4首歌曲
◎超过两小时的摇滚热力,亲身体验最伟大摇滚乐团无与伦比现场演出

For those about to rock, AC/DC’s No Bull is a great place to start. Recorded live at the Plaza De Toros De Las Ventas bullfighting arena in Madrid, Spain, the DVD captures the band in the midst of their 1996 world tour in support of Ballbreaker, the album that featured the return of Phil Rudd to the drums.

本DVD为全区无字幕

代码
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
. . . ... . . . . .                         . . . ... . . . .       . . . . ...
                                ......                                          
. . . . . . . .   .;:,,..,:YOPN11SNNEPZkSjLi:         . . . . ,BBEBM.   . . . .
. .. . . . .     SBBPMZOGPv: ,jBML.:;5vUYY7r;L.....:.  . . .  ,B   BB  . . . .  
. . . .         BBJ:1UUBBGBBBj. iPk7i         .  .,.      .   ,B: :BB   .   . .
   . .         iB  7LNGL   iPBBBr.qM  .,,:::.. ..ii        .  .BX5k7   . . . .  
. .   . . . .  uB:XPB2.  :JL77FBBB,  ...:::.. .,U8Eu          :B              .
   . . . . .   :B5EBi  iJUYY7v;uE, ...,::,   :rJrJ00X    . .  ,B     . . . . .  
. .   .   .    YqqB,  vYYvL7v75v  ,.,::..  ,7uU7;.700k    .           . .     .
.  .   .   .  :BUB:  777;ri;71i  ,.,.::,.. rr..:r:.YXMr  . .   .,::i:  . . . ..
. . .         MSBj  iiYSEqU7;    ...,.::... .U2r::..qSB   .    BBuqNu   . . . .
   .   . .   ,BFB. .rMBL .0Bu:iLUk..,,,.  . ;BB2:. 7PB:   .   Bi      . . . .  
. . .   . .  rBNM  .BBM   7BBq:Y7 .,:,. :XBj, 5MBU. ikMv  . .  BBqBBi .   . . .
   .   . .   LB8q  iBBMMMMGMBBi, ,::...7BBBM8MZBB0  :XMj   .   Br      . .   .  
. . .   . .  iBNM   8BBBBMOBBU  ::,.,:i,EBBBBBBBB:  i1Bi    .  Bj     .       .
   . . .     .BNB.   JOBBBBB, .,  .::::, rS8OOPY.   LFB.       k,          . .  
. . .         NMBj      ,BM    ,S, ......   .      .1M0     .           . . . .
   . . .      .BEB.  .  .:   ivLBBr  ....... ...   JXB   . .   jj55Pi    .   .  
. .     . .    rBOB.  .i: . qBBN:vBM:   .......   7PB,    .   :B7,ii,   . . . .
   . .   . .    7BBBi.:. ....YBBB7.UBN.    .     rZB:         .B, .,   .   . .  
. . .     . .    :8BB.         YBBBi,JBq:       7BB. v, .     .BqU0Z:   .   . .
   . .   . .      ,2,JB5.        JBBBL:rSPv: .iMBY  iB   . .  .B         .   .  
. .     .        .: ,XBBB07.       :XBBXvi7r;:r;  .8B.  . .   :BqukXL   . .   .
   . .     . .   .    .rSBBBBZUvi:.  rFBBBBBqku18BB0       .   :irr7:    . . .  
. . . .   . . .           :75NMBBBBMMk2Y7:;YSkP5L,        . .           . . . .
   .       . . . .               . .                     . .           . .   .  
.                                                               .              
                                                                                
. ,BBMBN   qBBB8.  .BBBBX :BBBBBB,BBGNB8 JBOBB1 .ZBBBN  .BB8BB7  :BBBBr .BBMBBU
;B:  BB BB   BB  BM  .BB   BB .    BBr BB     BB   BB ,Bi  BB iBu  FB ,Br  .  
  iB8UMB:,B.    BijB    iB:  BZ    ,BM   BBkMM vB    .B. BMkBBi BB      ,BMS8M,
  iBL..   BB   ZB .B5   BB   BB   EBr    BB    ,B8   BB ,Bi XBi UB,  rB .B:    
  iB,     .BBBBB:  iBBBBB.   BZ  2BBPMBB OB     :BBBBB, :B:  2B. UBBBB1 .BBMBBN
             .        .                      .     .               .            
.     . .                 .                                                    
.  . .         . .     . .   . .       . . .   .       . .           . .        
. . . .                             .                                       . .
   . .                                                                       .  
. . .   iBMMBB.JB   ,B. YBBBBi  BN    1B   jB ZBBBBBY B:  PBBBB.  B8   Bu   . .
   . .  SB.  . ,B5  BB ZBi  jB7 BB    BB   MB   UB:  :Bi BB.  MB  BBB  BZ    ..
. . .   UBNkOE  PB :B  BM    BB BB    MB   SB   rB   ,B. Bi    BU BiOB BP   . .
   . .  FB       BBBq  BB.  :BU BB    SB.  BB   YB.  :Bi BB   FB. Br ZBBk  . .  
. . .   7BBBBBL  ,BB    NBBBBj  BBBBBj 8BBBBi   7B.  ,B:  BBBBBi  Br  1Bj   . .
.  . .                                   .                                 . .  
. .   .               .                                                     . .
   . . .       .     . .         .                 .   .   .     . .   . .   .  
. . . . . . . . . . . .                       .             . .   . . . . .   .
.  . . . . . . .   . .                                       .   . .     . . ..
. . . . . . . .   . . .  BBBBBB;.BBMBBr   BB    BB:  BBi    . . . . . . . . . .
   . .     . . . . . .   . 0B,  YB,  .   MBBB  .BBB LBB5       .     . . .   .  
. . .   .   . . . . . .    jB   LBZkO8  :B. BY  BrB.BLBY  . . . .       . .   .
   .     .     . . . . .   PB   JB      BBkPBB  B.kBB B5   .     . . .   . . .  
. .   . . .   . .     .    uB   rBBBBBrLB    B8 B. BU BY  .     . . . .     . .
   . . . .   .   . . .                                     . .   . .   . .   .  
. . .                   .                                             .     . .
   . .                                                                 .     .  
. . .   .   .,:.    ,::     ,,::.  .i:    ..:::  .    .  :: .::   i:    . . . .
.  . . .   MBXSBB .BM2FBB :B8FXGi BBrSBu NBXFEE. BB   BJ,BBBBBM BB7FBF   . . .  
. .   .    BB  JB,.Bi  ZB iBr ,,  BBi r. 0B..,, .BBB. Bu   BX   BBi r:  .     .
   .   .   BB08BL ,BZXBB  :BU7JU   :YNBZ XBv7UL  B.iB;Bu   Bq    ,Y0BM   . . .  
. . . . .  BB     rB: .BB rBr ,,. BU  BB GB...: .Br iBBU   BB  .BS  BB    . . .
.  . . .   YX     .B.  ,B. N0G8BL ,Z8MU  :PZGMM: M.  :G:   Mr   .E8MU    . . ..
.                                                                              

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
:;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;

Nome.....................: AC/DC.No.Bull.The.Directors.Cut.(2009).DVDRip.XviD.AC3.5.1-PFE.avi
Tamanho..................: 1.45 GB (1,487 MB / 1,523,320 KB / 1,559,879,680 bytes)
Duração..................: 2:03:39 (177866 frames)
Codec de Video...........: XviD ISO MPEG-4 (B-VOP//)
Bitrate do Video.........: 1228 kbps
Resolução................: 704x384 (1.833)
FPS......................: 23.976 fps
Bits/Pixel (Qf)..........: 0.189

Áudio #1
Codec de Audio...........: 0x2000 (Dolby AC3) AC3
Bitrate de Audio.........: 448kbps 6ch CBR 48000Hz
Idioma...................: Inglês

Group: PootzForce Evolution

www.PootzForce.org

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@M@M@MMMMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMM@MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM[ nfo by Pootzforce ]MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

IPB Image专辑曲目

01. Back In Black
02. Shot Down In Flames
03. Thunderstruck
04. Girl’s Got Rhythm
05. Hard As A Rock
06. Shoot To Thrill
07. Boogie Man
08. Hail Caesar
09. Hells Bells
10. Dog Eat Dog
11. The Jack
12. Ballbreaker
13. Rock And Roll Ain’t Noise Pollution
14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
15. You Shook Me All Night Long
16. Whole Lotta Rosie
17. T.N.T.
18. Let There Be Rock
19. Highway To Hell
20. For Those About To Rock (We Salute You)

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有88网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。