v

您的位置:VeryCD软件行业软件

软件资源事务区


《空间数据解决方案》(Safe Software FME Desktop)v2011.6508 x86[压缩包]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2011年
  制作发行Safe Software
  语言英文
 • 时间: 2011/02/17 13:31:33 发布 | 2011/02/17 14:43:14 更新
 • 分类: 软件  行业软件 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名空间数据解决方案
英文名Safe Software FME Desktop
资源格式压缩包
版本v2011.6508 x86
发行时间2011年
制作发行Safe Software
语言英文
简介

IPB Image

引用
Safe Software公司是世界领先的空间数据转换软件供应商,成立于1993年,长期致力于通过提供无缝的数据转换解决方案来提高用户对各类空间数据的访问能力。

该公司提供的数据处理系统FME Suite已经销售到全球25个国家的电力、电信、交通、公用设施、石油天然气、规划、测绘、国土、gov机构等行业,以及大批的GIS/GPS/RS软件开发商.目前全球用户数已达150,000个。由于FME Suite在数据转换领域的通用性,它正在逐渐成为业界在各种应用程序之间共享地理空间数据的事实标准。

Safe software公司提供以下产品:

FME是一个对于读、写和转换空间数据的完整解决方案。所有FME套件都包括了三个核心组件来满足对空间数据转换和改造的需求。

FME Object是一套控件集,能够在应用程序中添加对于空间数据读、写和处理的功能。FME Object能够让用户自己开发的应用程序直接读、写不同的空间数据类型,是一个集成的解决方案而不是简单的数据转换。

SpatialDirect 是一个有效的、可配置的和具有伸缩性的系统,能够让用户通过Internet/Intranet来获取特定格式和投影的空间数据。 SpatialDirect 可以和通用的发布系统相集成如ArcIMS、MapGuide和MapXtreme,也可以作为单独的应用。

FME Suite是一套完整的访问空间数据的解决方案,可用于读写存储和转换各种空间数据。它能实现各类GIS及CAD格式的数据相互转换。

FME有以下特点:

- 以FME为中心实现超过100 种GIS及CAD空间数据格式,如DWG、DXF、DGN、 ArcInfo Corvage、Shape File、ArcSDE、Oracle SDO等的相互转换;
- 独立地直接浏览各种格式的空间数据,同时浏览图形、属性和坐标数据;
- 提供为数据转换进行自定义的图形化界面,能够可视化定义从原始数据到目标数据的图形与属性的对应关系;
- 将数据转换与丰富的GIS数据处理功能结合在一起如坐标系统转换、迭加分析、相交运算、构造闭合多边形、属性合并等;
- 提供了FME Plug-in Builder API、FME Object API,用户可以为FME扩展新的数据格式,通过这些接口将FME嵌入到自己的应用系统中,实现方便的应用集成;
- 支持海量数据处理,大型的数据转换通过编写脚本及批处理模式高效运行,即使输入数据多达数千个甚至上万个文件。

基于FME上述特点,您可以对已经拥有的各类空间数据实现以下高效的管理及应用:
- 利用FME提供的强大数据处理能力,您能够改善已有空间数据的质量;
- 利用FME提供的强健数据加载和提取功能,将已有的各类空间数据加载到大型空间数据库进行集中管理,实现不同数据的集成;
- 基于FME的数据集成和转换技术,在同一单位内部或不同单位之间实现跨越多个GIS或CAD系统的数据共享。


代码
                                                                           
  
                                 
                              ²
                                °² ° ²°   
                            ° ° °     ²           ת    
    ²²²²                      ת²°°²²²ת
       ת     ת±±²     ²      ²                 
                           °    °
                      °  ° 
                    ²²
                    ²±±²
                           
                                         
                                                            ²
                                                       ת²  
                                                   ² ²
                                                         ²
                                      ²±       ת
                                  ²
                 ²            ²²°            
                                   
                                            ת

                                          
       ²   ²²°  ²  ²²  ²²   ²
    °°   ² °        °²    ²  ²    °°
        °²  ²    °      °²  ²   ²
           ² °²  ²   ²  
           °²  ²  ²°°°²  ²
          °²²            zk.
               ²      ²
                                       
                                  ²°
   °                    ²°±²²°°²²
   ²             ²°²°²
  ²²°²°²±°²
°²²°²
   ‏²±°°² °°°°°°°°°²
                          °²²²²  ²°
                                             °°°²²²±²     ²
                                                °²      ²²
                                                ²²   
                                                ²²²          
                                               ²²            ²²
                                              ²°²²²             ²²
                                             ²°²²²               ²²
                                           °°                 
                                        °°²²
                                      ²°²
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ   ²²  ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
   °²²°°      °°²²°
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ      ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ


       ²                                                               ²
   ²²           [ MOST PROUDLY PRESENTS ]           ²² 
      ²²                                                             ²²
       ²                                                               ²
       °                                                               °
                            FME Desktop v2011.6508
                              (c) Safe Software

                            Date ..... : 2011-02-15
                            Size ..... : 45 x 10.00MB
                            Protection : FlexLM
                            Type ..... : CAD
                            OS ....... : Windows 32bit
       °                                                               °
       ²                                                               ²
      ²²                                                             ²²
° ²²²²                                               ²²²²° °
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
   °²²°  [ RELEASE NOTES  ]  °²²°
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ

   Convert, transform, and integrate data with FME Desktop

   Cut right through repetitive, time-consuming conversion processes and
   really complex data issues to get right at your data. Created by and for
   people who work with spatial data, FMEr Desktop makes converting,
   transforming, and integrating data easier and faster than any other
   approach.

   The industry's best data format support

   FME Desktop lets you read and write data in more than 250 spatial and
   non-spatial formats, including CAD, GIS, raster, database, 3D, and BIM
   formats.

   Truly versatile data transformation

   With more than 400 different transformers and support for more than
   5,300 coordinate systems, FME Desktop gives you unlimited flexibility to
   manipulate the geometry and attributes of your spatial data.

   Time-savings, better results, and less stress

   Designed for speed and efficiency, FME Desktop offers you automation,
   quality control, and usability features to simplify your data workflows
   and your life.

   http://www.safe.com/products/fme-desktop/

ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
   °²²°  [  INSTALLATION  ]  °²²°
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ

   Unzip, Unrar. Check /crack

ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
   °²²°  [   GROUP iNFO   ]  °²²°
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ

        We are not taking any applications. We are an invite only group.

ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
   °²²°  [   GREETINGS    ]  °²²°
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ

           Our friends, our loyal members and our fair competitors.
                             You know who you are.

ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
   °²²°  [ RECOiL IN 2011 - ONE MORE IMPACT! ]  °²²°
ִ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ ִ
下载链接来自sharevirus
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有17网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。