v

您的位置:VeryCD图书文学

图书资源事务区


《文化人视野中的老成都》(曾智中&尤德彦)文字版[PDF]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  出版社四川文艺出版社
  发行时间1999年12月
  语言简体中文
 • 时间: 2010/04/30 22:01:37 发布 | 2010/05/03 08:06:32 更新
 • 分类: 图书  文学 

wang8676377

精华资源: 5081

全部资源: 5131

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名文化人视野中的老成都
资源格式PDF
版本文字版
出版社四川文艺出版社
书号7541118540
发行时间1999年12月
地区大陆
语言简体中文
简介

IPB Image

内容简介:

这是一群文化人,本地的、外地的,这是老舍、艾芜、李劼人、朱自清……聚在老街深处的老茶铺中摆有关老成都的龙门阵。书中这群文化人或亲历,或亲见,或亲闻,道尽了这百年中“芙蓉城”里的野夫草民的活法、耍法与想法。话题的温馨,语言的亲和,无不透出一种深切的文化关怀。不由人不想起乡土,想起家山,想起族谱,想起任岁月之风劲吹也不灭不散的故园灯火与老屋炊烟。

内容截图:

IPB Image目录

自序:纸墨之寿,永于金石/曾智中
本世纪以前的老成都
二干余年成都大城史的衍变/李劼人
成都城也有别号——成都城的略史:为什么会叫作九里三分——九里三分的来历——由一座主要的城变为两座分立的城——再变为一座孤立的城——又由一座孤立的城变为外缭以郭的重城——又由一座外缭以郭的重城,变为郭外有郭的重城——前所未有的大破坏:地上一切全变成了无
到四川的祖先/艾芜
这位第一个到四川的祖先,原是生长在湖北麻城县孝感乡的。
成都教案:1895年的端阳/[美]何忠义
关于外国人的一切残暴的古怪的传说在群众中普遍流传
成为茶馆中的闲谈资料,其中流传最广的、最使群众相信的
是外国人拐骗小孩,取他们的双眼来制药……
本世纪初叶的老成都
省城面面观/周询
县界——房屋——街道——食米——薪炭——饮料——粥厂——游览——刑场——灯影——小食
成都众生相/傅崇矩
成都人之性情积习——成都之普通应酬话一成都之口前
话一成都之民情风俗——成都之假货——成都之街市普通食品
锦城走马/郭沫若
有一次的礼拜日,上半天在花会场上游玩了半天,下半天
我们再决议骑马去望江楼。
四川川汉铁路公司白话广告/川汉铁路公司
今天愚下说的话很长,头绪也太多,列位有记不清楚的尽
管拿一本回去慢慢看,看愚下这话错不错。如今愚下还要到别
处去,请了请了,二回有事再会罢。
滑头成都佬/雷铁崖
成都人素以滑头著……前之滑头者,今日竟断头而不顾。
果何故耶?令我索解不得矣!
刘罗战中武成门尸骸掩埋记/黄绶
死尸约三百余具抛入河内,涨水冲去者尚不在内,甲坑约
尸一百余具,乙坑约尸八十余具,其它十具、八具、三具、两
具者,凡数十起,现已朽腐……
刘戴成都巷战血迹记/余承基
……十二号凌晨,南城之火犹未熄,探闻为南门外浆洗
街、上河坝、柳荫街等处,皆多被焚。城内则尽南一角,悉成
焦土,其火也不可谓不大矣……

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有7网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。