v

您的位置:VeryCD图书文学

图书资源事务区


《三国志》((西晋)陈寿)文字版[PDF]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  出版社岳麓书社
  发行时间2002年
  语言简体中文
 • 时间: 2010/04/12 00:22:26 发布 | 2010/04/12 00:22:45 更新
 • 分类: 图书  文学 

哈里森

精华资源: 3482

全部资源: 3483

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名三国志
资源格式PDF
版本文字版
出版社岳麓书社
书号9787806651988
发行时间2002年
地区大陆
语言简体中文
简介

IPB Image

内容简介:

《三国志》与《史记》、《汉书》、《后汉书》并称为“四史”。作者陈寿,以其史识及叙事能力,在当时已有“良史之才”的称誉。 《三国志》在二十四史中,有它自己的特点,它既不像《史记》那样的通史,也不像《汉书》一类史书那样的断代史,它平行地叙述东汉末年魏、蜀、吴三国鼎峙的史实。虽然名之为“志”,但是书里面只有纪和传,没有志。 本书是裴松之的注释本。从现代人的角度论,裴注不单单是陈书的助读“功臣”,甚至可以将之和陈书视为反映魏蜀吴三国六十年鼎立历史的“双璧”。

内容截图:

IPB Image目录

卷一 魏书一
卷二 魏书二
卷三 魏书三
卷四 魏书四
卷五 魏书五
卷六 魏书六
卷七 魏书七
卷八 魏书八
卷九 魏书九
卷十 魏书十
卷十一 魏书十一
卷十二 魏书十二
卷十三 魏书十三
卷十四 魏书十四
卷十五 魏书十五
卷十六 魏书十六
卷十七 魏书十七
卷十八 魏书十八
卷十九 魏书十九
卷二十 魏书二九
卷二十一 魏书二十一
卷二十二 魏书二十二
卷二十三 魏书二十三
卷二十四 魏书二十四
卷二十五 魏书二十五
卷二十六 魏书二十六
卷二十七 魏书二十七
卷二十八 魏书二十八
卷二十九 魏书二十九
卷三十 魏书三十
卷三十一 蜀书一
卷三十二 蜀书二
卷三十三 蜀书三
卷三十四 蜀书四
卷三十五 蜀书五
卷三十六 蜀书六
卷三十七 蜀书七
卷三十八 蜀书八
卷三十九 蜀书九
卷四十 蜀书十
卷四十一 蜀书十一
卷四十二 蜀书十二
卷四十三 蜀书十三
卷四十四 蜀书十四
卷四十五 蜀书十五
卷四十六 吴书一
卷四十七 吴书二
卷四十八 吴书三
卷四十九 吴书四
卷五十 吴书五
卷五十一 吴书六
卷五十二 吴书七
卷五十三 吴书八
卷五十四 吴书九
卷五十五 吴书十
卷五十六 吴书十一
卷五十七 吴书十二
卷五十八 吴书十三
卷五十九 吴书十四
卷六十 吴书十五
卷六十一 吴书十六
卷六十二 吴书十七
卷六十三 吴书十八
卷六十四 吴书十九
卷六十五 吴书二十

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有78网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。