v

您的位置:VeryCD图书其它图书

图书资源事务区


《钦定满洲源流考(新增八旗满洲氏族通谱)》四库全书版[PDF]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  语言繁体中文
 • 时间: 2009/09/03 18:48:18 发布 | 2009/10/13 07:36:52 更新
 • 分类: 图书  其它图书 

heseri

精华资源: 6

全部资源: 7

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名钦定满洲源流考(新增八旗满洲氏族通谱)
资源格式PDF
版本四库全书版
地区大陆
语言繁体中文
简介

IPB Image

清代官修满族先世及其有关东北诸民族的重要史籍。二十卷。乾隆四十二年(1777),阿桂、于敏中、和等奉撰修,次年完成。全书分为部族、疆域、山川、国俗四门。各门首举清朝,其次再按时代顺序自古迄清前。①部族(卷一至卷七),上溯肃慎、挹娄、勿吉、、完颜、建州诸部和相邻近的索伦费雅喀等部的史料②疆域(卷八至卷十三),始自肃慎,迄至元时,上述诸部族城镇村寨的地理形势及地名资料,及辽、金宫室建置和古迹的资料。③山川(卷十四、十五),为山川名称及其位置资料。④国俗(卷十六至卷二十),为满族及其先民的习俗、祭祀、官制、语言及物产等方面的资料。卷首有清高宗弘历命撰修的上谕,撰修人拟定的凡例七条。该书从正史以及其他近五十种典籍中选择有关资料,分门别类加以排比,并有详尽的考证。对研究女真历史来说,不失为一部有参考价值的专题类书性质的书籍,

IPB Image

乾隆四十三年奉敕撰。洪惟我国家未果发祥,肇基东土。白山、黑水,实古肃慎氏之旧封。典籍遗文,班班可考。徒以年祀绵长,道途修阻,传闻不免失真;又文字互殊,声音屡译,记载亦不能无误。故历代考地理者,多莫得其源流。是编仰禀圣裁,参考史籍。证以地形之方位,验以旧俗之流传,博徵详校,列为四门:一曰《部族》,自肃慎氏以后,在汉为三韩,在魏晋为挹娄,在元魏为勿吉,在隋唐为韎{韦曷}、新罗、渤海、百济诸国,在金为完颜部,并一一考订异同,存真辨妄,而索伦、费雅喀诸部毗连相附者,亦并载焉。二曰《疆域》,凡渤海之上京龙泉府、韎{韦曷}之黑水府、燕州、勃利州,辽之上京黄龙府,金之上京会宁府,元之肇州,并考验道里,辨正方位,而一切古迹附见焉。三曰《山川》,凡境内名胜,分条胪载,如白山之或称太白山、徒太山,黑水或称完水,或称室建河,以及松花江即粟末水,宁古塔即忽汗水,今古异名者,皆详为辨证。其古有而今不可考者,则别为存疑,附於末。四曰《国俗》,如《左传》所载楛矢贯隼,可以见骑射之原;《松漠纪闻》所载软脂蜜膏,可以见饮食之概。而《后汉书》所载辰韩生儿以石压头之类,妄诞无稽者,则订证其谬。至於渤海以来之文字,金源以来之官制,亦皆并列。其体例,每门以国朝为纲,而详述列朝,以溯本始。其援据以御制为据,而博采诸书以广参稽。允足订诸史之讹,而传千古之信,非诸家地志影响附会者所能拟也。

---出《四库总目提要》目录

全书共二十卷,分:
部族(卷一至七)
疆域(卷八至十三)
山川(卷十四、十五)
国俗(卷十六至二十)

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有110网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。