v

您的位置:VeryCD软件行业软件

软件资源事务区


《欧特克建筑信息模型可视化》(Autodesk Navisworks Review 2010 Multilangual)Win32/Win64[多国语言含中文][光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2009年
  制作发行Autodesk
  语言英文
 • 时间: 2009/07/02 22:14:43 发布 | 2009/07/03 23:15:42 更新
 • 分类: 软件  行业软件 

over123456

精华资源: 512

全部资源: 559

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名欧特克建筑信息模型可视化
英文名Autodesk Navisworks Review 2010 Multilangual
资源格式光盘镜像
版本Win32/Win64[多国语言含中文]
发行时间2009年
制作发行Autodesk
地区美国
语言英文
简介

IPB Image

语言:多国语言
网址 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?...10574658
类别:建筑信息模型可视化


在实施前实际体验整个项目

您可以全程参与
可靠地分享、整合、审阅和完善您的多种格式三维设计模型。

Autodesk® NavisWorks® 解决方案支持所有项目相关方可靠地分享、整合、审阅与完善详细的三维设计模型,处于建筑信息模型(BIM)工作流程的核心部分。BIM支持在设计与建造阶段及之后,创建和使用建筑项目相关协作与可计算信息。

Autodesk NavisWorks 软件应用可以将各种重要的数字模型信息整合为单一的建筑信息模型,为所有项目相关人员提供整体项目视图,以促进设计决策、施工图纸管理、施工情况预测与规划,以及日后对设施的管理与运营。

Autodesk NavisWorks 软件包括四款产品,能够帮助您和您庞大的项目团队进行更加高效的控制,进行更加顺畅的协作,甚至在最复杂的项目中对信息进行可靠整合。

通过将 BIM 应用(如基于 Revit® 的软件)创建的高质量信息与其它设计工具创建的几何图元与数据相结合,Autodesk NavisWorks 产品能够实时提供整体项目视图,以支持高效三维协作、四维规划、照片级可视化、动态仿真与精确分析。NavisWorks 能够将各类模型的可视化、精确的设计复用、四维施工进度表与强大的碰撞检测等工作在项目中无缝结合,确保所有项目相关人员在创建、查看与审阅三维模型时使用一致的数据。

Autodesk® NavisWorks® Simulate 软件为不需要 NavisWorks Manage 中的冲突检测能力的专业人士提供了强大的项目审阅解决方案。NavisWorks Simulate 能够精确地复制设计,制定准确的四维施工进度表,支持对施工项目的预先可视化。

在施工开始前,真实体验您的项目,更加全面地评估与验证您想要的设计是否使用了适合的材料与材质。

Autodesk NavisWorks Review
可视化、漫游、体验

Autodesk NavisWorks Review 软件支持对三维设计数据与信息进行实时的可视化、漫游与体验,无论文件大小或格式。可访问的建筑信息模型支持项目相关人员更加专注,实现更高效地的协作,并在设计与建造完毕后提供有价值的信息。动态导航与直观的项目审阅工具套件,便于用户及客户更好地理解甚至是最复杂的三维模型。

可与所有主要的三维设计与激光扫描格式完全兼容,NavisWorks Review 能够快速将三维文件融入一个共享的虚拟模型,支持项目相关各方审阅几何图元、对像信息及关联 ODBC 数据库。冲突检测、重力与第三方查看,进一步提高了 NavisWorks Review 体验的真实性。软件能够快速将创建的动画与视点输出为静态图片或影片格式。此外,其还具有横截面、标记、测量与文本迭加功能,此外还可以放映 Autodesk NavisWorks Simulate 中创建的内容。

代码
  ░                                                            ░           ░
                   ░     ░                    ░                 ░
         ░        ▄██▄   ▒      ░       ░
░              ▄██████ ▄█▓▄          ░
░            ░██▀  ▀▓██▀  ░█ ▄▄▄▄▄▄
              ▓██   ░████ ▄ █▓▓▓▓█████▄▓ ▄█▀█▄       ░
              ▒█░   ░██████▄▓▓▓██▓██████▓▓   ▀▀▄
   ░           █   ░█▓███░░█░░▀░████████▒▓▓▓▓  ░
   ░           ░▀  █▓▓▒█░░ █░  ▄█░▀███▓▓▓▓▓░ █ ░
               ░   █▓▒░█░   █ █▀    ░█░ ▀▓░█░ █                      ░
                  ░▓█▓░ █ ░ █░▀█░   ▀  ▄█▓░ █░ █                     ░
               ░   ███▒ █░   █░ ▀░ ▄████▓█░  █░█░     ░
                   █░█▓░ █░   ██████░█▓░ █ ░ ███▓
         ░        ░█░█▓▓ █░░   █▓█░  ░█▓░█░  █░██                       ░
         ░        ░█ ░█▒░ █░   █▓█░   █▓▒░█░ █ ░█░                      ░
                   █ ░█▓▓ ░█░░ █▓█░ ░  █▓░ ███   ▀
                   █  █▓░░▒░▀▄▀▓▒ █░   █▓▒▓   █
        ░          ░█ ░█▓▒░  ▓▒    █░░░█▓ ░   █
        ░           █░ █▓▓░         ▀█▀▓▒░  ░█▓               ░
                    █  █▒▓    ░▄▄▄    ░   ░█▓█▓               ░
             ░      █ ░█▓░   ░█▀░▀▀░▄▄▒  ██░░█░
                    ░██▓▒█    ▀██░   ░█▓██░░ █░
                     █▓▒█░██▒    █░  █▓▒█░░  █     ░        ░            ░
                   ░████░░░█▓ █▓▒░██░█▓█░░  ▓█░             ░
   ░              ░▓█▓██░  █▒█░█▓░░ ██▒█░░  ███             ░
                   ███▓██░ █▓█░░██▓▒   █░  █████░
            ░    ░█▓█▓▒▓▓█▓█▓▒█  ▀█░▒ ░█░ █▀░█▓▓█
         ▄▄▄▄    █▓▓█▒▒▒▓ ▒█▒░█░░ █▓░  █░█▓  █▓▒▓█▄           [ECZ!]
       ▄█▀  ░▀ ▒█ ▓█░░▒█▒ █▓░█████▓▒   ░██░   ▀▀░▒▀▀███▄▄▄
░     ▓█▄  ░ ██ ▓█░▄▒█  █▓░█░ ░█▓▒ ░▄▄▓███▒░  ▄██▄ ░ ▀▀▀░██████▄▄▄▄▀
        ▀██▄▄█ ▄▓█▒██▒▀  █▓█ ░ █▓░  ████████▓█ ▀█▓▀ █▄░ ░  ░░  ▀▀▀░▀▀██████▄
  ░  ▄▄██▀▀▓█▀██▓█▓█   ██▓░█░ █▓▒  ████ ████▓▓▒    ░ ▀▀▀▀▀░░▀  ▀   ░ ░░▒▒▓▓▓▓▄
▄▄▓█░▒▀▀▄▄▒█░▒▓█████░██▓░ █░  █▓░█████▓░███▓███▓▓▓█▄▄░▄░▄ ░░░  ░  ░      ░░▒▓█▓
▓▒ ░░░▓██████▄▄██████▓▓░▒█░   █░█  █▓ ░███▓▓░▓░░▄██░▓▓▓▒░▀▀▀▀ ▀▄▀ ░  ░ ░▒█▀▓█▀░
▓░░  ░▓█████████▓███▓▓ ▒▓█░  ░█ █░ ░░▒▓███░░▒▓░▓████▒░░  ▄ ░▄████░  ░ ░▒████  ░
▒▒░ ░ ▒▓██▓▒░█▓▀▒▓███▓ ░▓█░ ░▓▓██▄░▒░▒▓███  ░▒▓████░░ █▄██▓░██████░░  ░██▀█▓
░▓▓░▄░░▒░██░  ░ ░████░░▒▓█ ░██████░░▒▓███▓  ▄░▓████████████ ░██████░ ░▒█▄▓▄░  ░
░██████░▒███░    ▓██▓░▒░ ░█████████ ░▓███░ ░▓█ ██▓░▒████▀░██ ███████▄ ▒████
██ ▓████░▓██▓░▄░▒▓███▒░ ▄░▓██▓░▀██▓░ ░██░   ██░██▓░░█▓░  ░██ ░██░████░████
▓█▄░███▓ ░▓██░ ██ ▒███ █▄▄ ██░ ░███ ░███▄ ▄███░███ ░██    ██▓░███▓███▓███
▓█████▀░  ███▓ ██▄████ ██▄▀▄█   ░█▓░▄▀▓▀█████ ███   ███░▄████ ███░ ██████  F0sT
░███▄▄  ▄█████░▀██  ██░███ ██   ███ ██▄████▀  ███    ████░▀█▄▀▄██   ▓████  ^sac
░ ▀██▓████▓░██████ ███▓██  ██ ████▓░█████▓░  ░ ███░  █████ █  ████  ░ ██▓
    ▓▀███▀░░▓████▓ ████▀  ▄▀███▓▀ ░████▀ ░ ░   ███▓░ ▄   █ ▓   █▓█░    ▀░
░   ░       ░▀▀░▀   ▀▀     ▄█▀▀░   ████  ░     ██████  █ ▓ ░    ███     ░
    ░     ░                 ▀  ░    ▀▀          ███▓     ░        █
                                                 ▀                 ▀


        
             Autodesk.Navisworks.Review.2010.Multilangual.iSO-ECZ      ▄                                                                  ▄
    ▄▓              ░                                      ░              ▓▄
░ ░▓      ░                   ▄▄▄▄          ▄▄▄▄                   ░      ▓░ ░
    ▀█ ▄▄▄▄▓▄▄████▄▄▄▄        ▀  ▀██        ██▀  ▀        ▄▄▄▄████▄▄▓▄▄▄▄ █▀
   ▄▄████░▀▀▓█░█ ░▀▀████▄▄         ▓█      █▓         ▄▄████▀▀░ █░█▓▀▀░████▄▄
▄▀▓░▀▓▀██▀▀ ▓ ░█░   ░▀▀███░      ▄██      ██▄      ░███▀▀░   ░█░ ▓ ▀▀██▀▓▀░▓▀▄
▀█▄▄▄▒█████▄▄▄░▓██▄▄▄▄████▓░▄▄▄▓███        ███▓▄▄▄░▓████▄▄▄▄██▓░▄▄▄█████▒▄▄▄█▀
    ▀▀█████▓░▀▀█▄██▀▀▓▀  ▀▀▀▓██▀▀▀            ▀▀▀██▓▀▀▀  ▀▓▀▀██▄█▀▀░▓█████▀▀
      ▒▓█▓██       ▀        ░                      ░        ▀       ██▓█▓▒
      ▒█░░▓█                                                        █▓░░█▒;
       ██░▓█ Supplieur...: ECloZion       Date.........: --/06/2009 █▓░██
        ▀█▀  Crackeur....: ECloZion       Type.........: Utilitaire  ▀█▀
      ▄ █▓░  Testeur.....: ECloZion       Language.....: French     ░▓█ ▄
    ░ ░▓█░   Packeur.....: ECloZion       OS...........: WinAll      ░█▓░ ░
      ▄██    Protection..: Flexlm         Taille.......: 29 X 50 Mo   ██▄
      ░█                                                                █░
      ▄█░                          ▄▄█    █▄▄                          ░█▄
     █▀     ▄▄▄▄██████████▓▄▄▄▄▓███▀▓██  ██▓▀███▓▄▄▄▄▓██████████▄▄▄▄     ▀█
▄  ██░▄██▓█▀▀▓▀           ▀▀▀▀     ░█░  ░█░     ▀▀▀▀           ▀▓▀▀█▓██▄░██  ▄
░█▄█▓▀▀      ░                      █    █                      ░      ▀▀▓█▄█░
▄████▀▄                            ▀      ▀                            ▄▀████▄
▓██▓░                                                                    ░▓██▓
▀██░                             iNFORMATiONS                            ░██▀
   ▀█▄  ▄                                                              ▄  ▄█▀
     ▀▀▀                                                                ▀▀▀
              
                
                          
                           http://www.autodesk.com/

                


       ▄                                                                  ▄
       ░█                                                                █░
       ▄█░                          ▄▄█    █▄▄                          ░█▄
      █▀     ▄▄▄▄██████████▓▄▄▄▄▓███▀▓██  ██▓▀███▓▄▄▄▄▓██████████▄▄▄▄     ▀█
  ▄  ██░▄██▓█▀▀▓▀           ▀▀▀▀     ░█░  ░█░     ▀▀▀▀           ▀▓▀▀█▓██▄░██  ▄
  ░█▄█▓▀▀      ░                      █    █                      ░      ▀▀▓█▄█░
  ▄████▀▄                            ▀      ▀                            ▄▀████▄
  ▓██▓░                                                                    ░▓██▓
  ▀██░                             iNSTALLATiON                             ░██▀
    ▀█▄  ▄                                                              ▄  ▄█▀
      ▀▀▀                                                                ▀▀▀
              1. Decompresser les archives...
              2. Installer le programme...
              3. Recopier la dll du rep crack dans le rep d'instal

      ▄                                                                  ▄
      ░█                                                                █░
      ▄█░                          ▄▄█    █▄▄                          ░█▄
     █▀     ▄▄▄▄██████████▓▄▄▄▄▓███▀▓██  ██▓▀███▓▄▄▄▄▓██████████▄▄▄▄     ▀█
▄  ██░▄██▓█▀▀▓▀           ▀▀▀▀     ░█░  ░█░     ▀▀▀▀           ▀▓▀▀█▓██▄░██  ▄
░█▄█▓▀▀      ░                      █    █                      ░      ▀▀▓█▄█░
▄████▀▄                            ▀      ▀                            ▄▀████▄
▓██▓░                              GREETiNGS                             ░▓██▓
▀██░                                                                      ░██▀
   ▀█▄  ▄     Tous ceux qui nous aident a progresser et a avancer,     ▄  ▄█▀
    ▓▀▀▀                     ils se reconnaitront !                     ▀▀▓
    ░                                                                     ░
                                                                          
    ░                                                                     ░
                              Nous recherchons :
                                - Crackeurs,
                                - Supplieurs,
                                - Affils.
    ░                                                                     ░

    ░                                                                     ░
    ▓                 ▄                                  ▄                 ▓
    █▄               █░                                  ░█               ▄█
    ▀██▄ ░          ░█▄                                 ▄█░          ░ ▄██▀
      ▀▓█▓░ ░      ▄  ▀█           JOiN US !!          █▀  ▄      ░ ░▓█▓▀
       ▀███▄▓▄▄▄▄▄░ █▄░██  ▄                       ▄  ██░▄█ ░▄▄▄▄▄▓▄███▀
           ▀▀▀▀▀▓██████▓█▄█░                       ░█▄█▓██████▓▀▀▀▀▀
                ░  ▀█▓▀████▄                       ▄████▀▓█▀  ░
                   ▀ ░ ░▓██▓   ASCii ENSLAVEMENT   ▓██▓░ ░ ▀
                        ░██▀         F0sT          ▀██░
                    ▄  ▄█▀  SUPERiOR ART CREATiONS   ▀█▄  ▄
                     ▀▀▀                               ▀▀▀


代码
                     ░
   ░                                                            ░           ░
                   ░     ░                    ░                 ░
         ░        ▄██▄   ▒      ░       ░
░              ▄██████ ▄█▓▄          ░
░            ░██▀  ▀▓██▀  ░█ ▄▄▄▄▄▄
              ▓██   ░████ ▄ █▓▓▓▓█████▄▓ ▄█▀█▄       ░
              ▒█░   ░██████▄▓▓▓██▓██████▓▓   ▀▀▄
   ░           █   ░█▓███░░█░░▀░████████▒▓▓▓▓  ░
   ░           ░▀  █▓▓▒█░░ █░  ▄█░▀███▓▓▓▓▓░ █ ░
               ░   █▓▒░█░   █ █▀    ░█░ ▀▓░█░ █                      ░
                  ░▓█▓░ █ ░ █░▀█░   ▀  ▄█▓░ █░ █                     ░
               ░   ███▒ █░   █░ ▀░ ▄████▓█░  █░█░     ░
                   █░█▓░ █░   ██████░█▓░ █ ░ ███▓
         ░        ░█░█▓▓ █░░   █▓█░  ░█▓░█░  █░██                       ░
         ░        ░█ ░█▒░ █░   █▓█░   █▓▒░█░ █ ░█░                      ░
                   █ ░█▓▓ ░█░░ █▓█░ ░  █▓░ ███   ▀
                   █  █▓░░▒░▀▄▀▓▒ █░   █▓▒▓   █
        ░          ░█ ░█▓▒░  ▓▒    █░░░█▓ ░   █
        ░           █░ █▓▓░         ▀█▀▓▒░  ░█▓               ░
                    █  █▒▓    ░▄▄▄    ░   ░█▓█▓               ░
             ░      █ ░█▓░   ░█▀░▀▀░▄▄▒  ██░░█░
                    ░██▓▒█    ▀██░   ░█▓██░░ █░
                     █▓▒█░██▒    █░  █▓▒█░░  █     ░        ░            ░
                   ░████░░░█▓ █▓▒░██░█▓█░░  ▓█░             ░
   ░              ░▓█▓██░  █▒█░█▓░░ ██▒█░░  ███             ░
                   ███▓██░ █▓█░░██▓▒   █░  █████░
            ░    ░█▓█▓▒▓▓█▓█▓▒█  ▀█░▒ ░█░ █▀░█▓▓█
         ▄▄▄▄    █▓▓█▒▒▒▓ ▒█▒░█░░ █▓░  █░█▓  █▓▒▓█▄           [ECZ!]
       ▄█▀  ░▀ ▒█ ▓█░░▒█▒ █▓░█████▓▒   ░██░   ▀▀░▒▀▀███▄▄▄
░     ▓█▄  ░ ██ ▓█░▄▒█  █▓░█░ ░█▓▒ ░▄▄▓███▒░  ▄██▄ ░ ▀▀▀░██████▄▄▄▄▀
        ▀██▄▄█ ▄▓█▒██▒▀  █▓█ ░ █▓░  ████████▓█ ▀█▓▀ █▄░ ░  ░░  ▀▀▀░▀▀██████▄
  ░  ▄▄██▀▀▓█▀██▓█▓█   ██▓░█░ █▓▒  ████ ████▓▓▒    ░ ▀▀▀▀▀░░▀  ▀   ░ ░░▒▒▓▓▓▓▄
▄▄▓█░▒▀▀▄▄▒█░▒▓█████░██▓░ █░  █▓░█████▓░███▓███▓▓▓█▄▄░▄░▄ ░░░  ░  ░      ░░▒▓█▓
▓▒ ░░░▓██████▄▄██████▓▓░▒█░   █░█  █▓ ░███▓▓░▓░░▄██░▓▓▓▒░▀▀▀▀ ▀▄▀ ░  ░ ░▒█▀▓█▀░
▓░░  ░▓█████████▓███▓▓ ▒▓█░  ░█ █░ ░░▒▓███░░▒▓░▓████▒░░  ▄ ░▄████░  ░ ░▒████  ░
▒▒░ ░ ▒▓██▓▒░█▓▀▒▓███▓ ░▓█░ ░▓▓██▄░▒░▒▓███  ░▒▓████░░ █▄██▓░██████░░  ░██▀█▓
░▓▓░▄░░▒░██░  ░ ░████░░▒▓█ ░██████░░▒▓███▓  ▄░▓████████████ ░██████░ ░▒█▄▓▄░  ░
░██████░▒███░    ▓██▓░▒░ ░█████████ ░▓███░ ░▓█ ██▓░▒████▀░██ ███████▄ ▒████
██ ▓████░▓██▓░▄░▒▓███▒░ ▄░▓██▓░▀██▓░ ░██░   ██░██▓░░█▓░  ░██ ░██░████░████
▓█▄░███▓ ░▓██░ ██ ▒███ █▄▄ ██░ ░███ ░███▄ ▄███░███ ░██    ██▓░███▓███▓███
▓█████▀░  ███▓ ██▄████ ██▄▀▄█   ░█▓░▄▀▓▀█████ ███   ███░▄████ ███░ ██████  F0sT
░███▄▄  ▄█████░▀██  ██░███ ██   ███ ██▄████▀  ███    ████░▀█▄▀▄██   ▓████  ^sac
░ ▀██▓████▓░██████ ███▓██  ██ ████▓░█████▓░  ░ ███░  █████ █  ████  ░ ██▓
    ▓▀███▀░░▓████▓ ████▀  ▄▀███▓▀ ░████▀ ░ ░   ███▓░ ▄   █ ▓   █▓█░    ▀░
░   ░       ░▀▀░▀   ▀▀     ▄█▀▀░   ████  ░     ██████  █ ▓ ░    ███     ░
    ░     ░                 ▀  ░    ▀▀          ███▓     ░        █
                                                 ▀                 ▀


        
             Autodesk.Navisworks.Review.2010.Multilangual.x64.iSO-ECZ      ▄                                                                  ▄
    ▄▓              ░                                      ░              ▓▄
░ ░▓      ░                   ▄▄▄▄          ▄▄▄▄                   ░      ▓░ ░
    ▀█ ▄▄▄▄▓▄▄████▄▄▄▄        ▀  ▀██        ██▀  ▀        ▄▄▄▄████▄▄▓▄▄▄▄ █▀
   ▄▄████░▀▀▓█░█ ░▀▀████▄▄         ▓█      █▓         ▄▄████▀▀░ █░█▓▀▀░████▄▄
▄▀▓░▀▓▀██▀▀ ▓ ░█░   ░▀▀███░      ▄██      ██▄      ░███▀▀░   ░█░ ▓ ▀▀██▀▓▀░▓▀▄
▀█▄▄▄▒█████▄▄▄░▓██▄▄▄▄████▓░▄▄▄▓███        ███▓▄▄▄░▓████▄▄▄▄██▓░▄▄▄█████▒▄▄▄█▀
    ▀▀█████▓░▀▀█▄██▀▀▓▀  ▀▀▀▓██▀▀▀            ▀▀▀██▓▀▀▀  ▀▓▀▀██▄█▀▀░▓█████▀▀
      ▒▓█▓██       ▀        ░                      ░        ▀       ██▓█▓▒
      ▒█░░▓█                                                        █▓░░█▒;
       ██░▓█ Supplieur...: ECloZion       Date.........: --/06/2009 █▓░██
        ▀█▀  Crackeur....: ECloZion       Type.........: Utilitaire  ▀█▀
      ▄ █▓░  Testeur.....: ECloZion       Language.....: French     ░▓█ ▄
    ░ ░▓█░   Packeur.....: ECloZion       OS...........: WinAll      ░█▓░ ░
      ▄██    Protection..: Flexlm         Taille.......: 51 X 50 Mo   ██▄
      ░█                                                                █░
      ▄█░                          ▄▄█    █▄▄                          ░█▄
     █▀     ▄▄▄▄██████████▓▄▄▄▄▓███▀▓██  ██▓▀███▓▄▄▄▄▓██████████▄▄▄▄     ▀█
▄  ██░▄██▓█▀▀▓▀           ▀▀▀▀     ░█░  ░█░     ▀▀▀▀           ▀▓▀▀█▓██▄░██  ▄
░█▄█▓▀▀      ░                      █    █                      ░      ▀▀▓█▄█░
▄████▀▄                            ▀      ▀                            ▄▀████▄
▓██▓░                                                                    ░▓██▓
▀██░                             iNFORMATiONS                            ░██▀
   ▀█▄  ▄                                                              ▄  ▄█▀
     ▀▀▀                                                                ▀▀▀
              
                
                          
                           http://www.autodesk.com/

                


       ▄                                                                  ▄
       ░█                                                                █░
       ▄█░                          ▄▄█    █▄▄                          ░█▄
      █▀     ▄▄▄▄██████████▓▄▄▄▄▓███▀▓██  ██▓▀███▓▄▄▄▄▓██████████▄▄▄▄     ▀█
  ▄  ██░▄██▓█▀▀▓▀           ▀▀▀▀     ░█░  ░█░     ▀▀▀▀           ▀▓▀▀█▓██▄░██  ▄
  ░█▄█▓▀▀      ░                      █    █                      ░      ▀▀▓█▄█░
  ▄████▀▄                            ▀      ▀                            ▄▀████▄
  ▓██▓░                                                                    ░▓██▓
  ▀██░                             iNSTALLATiON                             ░██▀
    ▀█▄  ▄                                                              ▄  ▄█▀
      ▀▀▀                                                                ▀▀▀
              1. Decompresser les archives...
              2. Installer le programme...
              3. Recopier la dll du rep crack dans le rep d'instal

      ▄                                                                  ▄
      ░█                                                                █░
      ▄█░                          ▄▄█    █▄▄                          ░█▄
     █▀     ▄▄▄▄██████████▓▄▄▄▄▓███▀▓██  ██▓▀███▓▄▄▄▄▓██████████▄▄▄▄     ▀█
▄  ██░▄██▓█▀▀▓▀           ▀▀▀▀     ░█░  ░█░     ▀▀▀▀           ▀▓▀▀█▓██▄░██  ▄
░█▄█▓▀▀      ░                      █    █                      ░      ▀▀▓█▄█░
▄████▀▄                            ▀      ▀                            ▄▀████▄
▓██▓░                              GREETiNGS                             ░▓██▓
▀██░                                                                      ░██▀
   ▀█▄  ▄     Tous ceux qui nous aident a progresser et a avancer,     ▄  ▄█▀
    ▓▀▀▀                     ils se reconnaitront !                     ▀▀▓
    ░                                                                     ░
                                                                          
    ░                                                                     ░
                              Nous recherchons :
                                - Crackeurs,
                                - Supplieurs,
                                - Affils.
    ░                                                                     ░

    ░                                                                     ░
    ▓                 ▄                                  ▄                 ▓
    █▄               █░                                  ░█               ▄█
    ▀██▄ ░          ░█▄                                 ▄█░          ░ ▄██▀
      ▀▓█▓░ ░      ▄  ▀█           JOiN US !!          █▀  ▄      ░ ░▓█▓▀
       ▀███▄▓▄▄▄▄▄░ █▄░██  ▄                       ▄  ██░▄█ ░▄▄▄▄▄▓▄███▀
           ▀▀▀▀▀▓██████▓█▄█░                       ░█▄█▓██████▓▀▀▀▀▀
                ░  ▀█▓▀████▄                       ▄████▀▓█▀  ░
                   ▀ ░ ░▓██▓   ASCii ENSLAVEMENT   ▓██▓░ ░ ▀
                        ░██▀         F0sT          ▀██░
                    ▄  ▄█▀  SUPERiOR ART CREATiONS   ▀█▄  ▄
                     ▀▀▀                               ▀▀▀

下载链接来自TLF
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有37网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。