v

您的位置:VeryCD教育计算机


《GIMP 2.6教程》(VTC GIMP 2.6)[光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行日期2009年
  对白语言英语
  文字语言英文
 • 时间: 2009/06/28 20:16:43 发布 | 2009/06/28 21:02:29 更新
 • 分类: 教育  计算机 

over123456

精华资源: 512

全部资源: 559

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名GIMP 2.6教程
英文名VTC GIMP 2.6
资源格式光盘镜像
发行日期2009年
地区美国
对白语言英语
文字语言英文
简介

IPB Image

语言:英语
网址 http://www.vtc.com/products/GIMP-2.6-Tutorials.htm
类别:教程

VTC公司出品的教程: GIMP 2.6
主讲:James Street
时长:12 小时/130 课时

课程对行业领先的开放源码的免费图像编辑软件GIMP 进行了概述。GIMP 是一个非常强大的工具,兼容许多主要的操作系统,有时甚至就包含在一些操作系统中。开始学习使用这个软件的确意味着一定的挑战,在这套系列视频教程的帮助下,你将快速的从新手变成高手。James Street 将为你的学习铺平道路:GIMP 界面,选择,绘画,图层,滤镜,还有更多内容!

代码

.do-"""""'-o..                             *  
                           .o""            ""..                         ***
                         ,,''                 ``b.                       *
                        d'                      ``b                
                       d`d:                       `b.                  ***
                      ,,dP                         `Y.                  ***
                     d`88                           `8.                  **  
                    8`88'                            `8                  **
                   Y:d8P                              8,                 **
                   P,88b                             ,`8                 **
                  ::d888,                           ,8:8.                **
                  dY88888                           `' ::                **
                  8:8888                               `b                *** *
                  Pd88P',...                     ,d888o.8                 ***
                  :88'dd888888o.                d8888`88:          
                 ,:Y:d8888888888b             ,d88888:88:            
                 :::b88d888888888b.          ,d888888bY8b            ***** *     **    
                  b:P8;888888888888.        ,88888888888P         ******  **    **** *
                  8:b88888888888888:        888888888888'        **   *  * **    ****      
                  8:8.8888888888888:        Y8888888888P        *    *  *  **    * *      
                  YP88d8888888888P'          ""888888"Y             *  *    **   *    
                  :bY8888P"""""''                     :            ** **    **   *      
                   8'8888'                            d            ** **     **  *      
                   :bY888,                           ,P            ** **     **  *    
                    Y,8888           d.  ,-         ,8'            ** **      ** *    
                    `8)888:           '            ,P'             ** **      ** *    
                     `88888.          ,...        ,P               *  **       ***
                      `Y8888,       ,888888o     ,P                   *        ***    
                        Y888b      ,88888888    ,P'               ****          **
                         `888b    ,888888888   ,,'               *  *****    
                          `Y88b  dPY888888OP   :'               *     **      
                            :88.,'.    `'`    p                 *  
                             )8P,   ,b '     .                   **
                              :p   d,'d`b, ,8                      
                              . dP' d8':   ,                  
                             '8P" d8P' 8 - p                        *****
                            d,' ,d8'  ''   :                     ******
      iNK H0RN Presents .. d'   8P'  d' ' ;                    **   *  *    **
                          ,:   `'   d       p.                 *    *  *   **** *
                  ,dooood88: ,    ,d   ``     `b.                  *  *     ****  
               .o8"'""""""Y8.b    8 `"''    .o'  ` """ob.          ** **    * **  
              dP'         `8:     K       dP''         "`Yo.       ** **   *    
             dP            88     8b.   ,d'               ``b      ** *****    
             8.            8P     8""'  `"                  :.     ** ** ***  
            :8:           :8'    ,:                         ::     ** **   ***  
            :8:           d:    d'                          ::     *  **    ***    
            :8:          dP   ,,'                           ::        *       ***    
            `8:     :b  dP   ,,                             ::    ****         ***  
            ,8b     :8 dP   ,,                              d    *  *****        ***  *      
            :8P     :8dP    d'                        d     8   *    ***           ***      
            :8:     d8P    d'                       d88    :P   *    
            d8'    ,88'   ,P                      ,d888    d'    **    
            88     dP'   ,P                       d8888b   8        
           ,8:   ,dP'    8.                      d8''88'  :8        
           :8   d8P'    d88b                    d"'  88   :8        
           d: ,d8P'    ,8P""".                       88   :P        
           8 ,88P'     d'                            88   :8        
          ,8 d8P       8  Rls Date : 23/06/09        88   :8        
          d: 8P       ,:  Type     : Bookware       :88   :8        
          8',8:,d     d'  Supplier : iNK H0RN       :8:   :8        
         ,8,8P'8'    ,8   Disks    : 1 DVD           8'   :8        
         :8`' d'     d'   Archive  : i-vgimp26       8    p:        
         `8  ,P     :8    # Files  : 15 x 50 MB     :8:   p:        
          8, `      d8.                             :8:   8:        
          :8       d88:                             d8:   8          
          `8,     d8888                             88b   8          
           88   ,d::888                             888   Y:        
           YK,oo8P :888                             888.  `b        
           `8888P  :888:                           ,888:   Y,        
            ``'"   `888b                           :888:   `b      
                    8888                            888:    ::      
                    8888:                           888b     Y.    
                    8888b                           :888     `b      
                    88888.                          `888,     Y    
  
  dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPd  


     :  VTC - GIMP 2.6
  
  
  PdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdP


     :  DESCRIPTION

     This VTC course provides an overview of the leading free and open-source
     image editing suite, GIMP. GIMP is a very powerful tool available across
     many major operating systems, and sometimes included with the operating
     system. Learning to use this software can be intimidating, but with this
     video series, you will from new to experienced very quickly. James Street
     paves the way for you to learn all about: the GIMP Interface, Selections,
     Painting, Layers, Filters, and much more!        

    
     http://www.vtc.com/products/GIMP-2.6-Tutorials.htm


  PdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdP


        Interested in joining iNK ?  We're currently looking to expand.

    
     : Suppliers - Bookware / Training / Apps
     : Suppliers - Online Subscription Accounts
     : Suppliers - MCT / MCSE Access
     : Other     - Cracking / Scripting / Coding Skills                          Email - inkhorn@hushmail.com

    
  dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPd
  8                                                                       8
  8                                                                       8
  8  :  INSTALLATION                                                      8
  8                                                                       8
  8    a. Extract                                                         8
  8    b. Mount/Burn                                                      8
  8    c. Play & Learn                                                    8
  8                                                                       8
  8                                                                       8
  PdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdP


     :  RESPECT DUE


        CFE .. LiBiSO .. AG .. JGTiSO .. HELL .. DDUiSO .. QUASAR

下载链接来自TLF
未经过使用测试与版权授予,使用者后果自负与本论坛无关
资料版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有51网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。