v

您的位置:VeryCD软件编程开发

软件资源事务区


《智能数控编程系统》(PLANIT EDGECAM V2009 R2)[光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2009年
  制作发行Planit
  语言英文
 • 时间: 2009/06/28 20:08:25 发布 | 2009/06/28 23:54:07 更新
 • 分类: 软件  编程开发 

over123456

精华资源: 512

全部资源: 559

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名智能数控编程系统
英文名PLANIT EDGECAM V2009 R2
资源格式光盘镜像
发行时间2009年
制作发行Planit
地区美国
语言英文
简介

IPB Image

语言:英语
网址 http://www.edgecam.com/
类别:智能数控编程系统

Planit EdgeCAM: 专业的智能数控编程系统

EdgeCAM是是一套专业的智能数控编程系统,主要应用在数控铣、数控车和数控线切割等数控加工编程领域。

EdgeCAM在全球模具加工、产品制造、机床生产等行业具有重要的影响力,在普通车削铣削编程、多轴铣切编程和车铣复合加工编程等方面具有鲜明的特色和优势。

EdgeCAM是一套功能强大、用途广泛、易学易用的智能数控编程系统,并为适应不同用户的需求采用了模块化设计方案。用户可根据自身的编程需求,选择不同功能的模块组合构成数控加工编程的CAM解决方案。

EdgeCAM产品的研发和推广始终以满足全球加工制造业用户的需求为基础,以最快的速度向全球用户提供最新的数控编程功能,以满足不同用户的不同需要。

完备的CAD数据接口 灵活的CNC代码输出

作为一个独立的CAM系统,EdgeCAM彻底解决了两个长期困扰数控编程人员的两个难题,一个是从CAD环境到CAM环境下的数据传递问题,一个是CAM环境下生成的刀具路径与控制系统的匹配问题。

另外,随着三维CAD软件的快速普及应用,EdgeCAM积极与CAD软件供应商进行广泛的合作,针对实体模型加工的模块包堪称行业的“标准”之作,具有极强的代表性。

EdgeCAM不仅一体化的提供了3D实体造型功能(EdgeCAM Part modeler 模块)和加工编程能力,更值得一提的是它对其他CAD系统的兼容性;当前主流的CAD系统(如Inventor、 SolidWorks、Solid Edge、Pro/E、Pro/DESKTOP、CATIA和Solid3000)的实体模型文件,可以不需要数据转换直接加载到EdgeCAM的环境中,也就是说EdgeCAM可以直接读取诸如*.ipt、*.par、*.sldprt、*.catprt、*.asm、*.des等模型文件,甚至是一些大的装配件,也可以直接加载到EdgeCAM中,彻底结束了从CAD环境下输出中间格式(*.IGES、*.VDA等)再读入到CAM环境进行修改和编程的历史。

当然,它也可以接受IGES、SAT、DWG、DXF、VDA、Parasolid和ACIS等格式的模型文件。EdgeCAM不仅可以直接读取这些CAD格式的模型文件,更可贵的是保留了实体模型所有的特征参数,加载到CAM环境后,实体模型的特征不但不丢失,而且可以进行自动的查找和分类。

EdgeCAM对实体模型数据的这种无与伦比的兼容性得益于与众多CAD软件供应商之间的通力协作,是第一个与CAD软件供应商开展战略合作的CAM软件公司。最有说服力的是利用EdgeCAM针对实体模型文件进行编程并生成刀具路径之后,生成的刀具路径还可以与原有的CAD环境实现动态关联,即一旦实体模型在CAD环境下被修改,在EdgeCAM中的刀具路径也可以根据修改后的模型自动更新。此功能更进一步的说明了EdgeCAM真正地做到了对实体模型文件的无缝兼容。

代码
                             ░                   ░                          ░
      ░  ▄▄▀▀▀▓▒      ░▒▓▀ ■▄▄  ░  + + ░  M  A  G  ▒  N  i ░ T  U  D  E  + +  ░
░    ░░▒▒     ▐▓      ▓▒     ░▓▀░░     ░        ▄▄▄▓▄▄▄▄ ░░                  ░░
▒ ░░░▓▒░░     ░▓▌    ▐▒░     ▒▌ ░░   ░ ▒░   ▄▓▀▀  ░▓░   ░░ ▄▄      ░        ▒░▒
▓▄   ▀█▄░░    ░░▓■■■■▓░     ░▓ ░▒░  ▒░ ▓▒▄▀  ▒     ▒   ░░▒   ▀▒░        ░ ░░▒▓▓
▀▄▓▄   ▀▓▓▄▄■  ░            ▀▀▓▒░  ░▓░ ▓▓▌   ░     ▄  ░░▓▌     ░░░ ░    ░░▒▒▓▓█
  ▀▄▓▄  ▄▓▀   ▄▒▓▓▓▓▀▀▀ ■■ ▄ ▒▒░ ▀▀▓▓▒ ▓▓▌       ▄▓   ░▒▓█      ▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▌
▓▄  ▀██▓▀▒░▄█▓░▓██▓        ▄▒▓▒▄▄   ▄▓ ▓█▌▄▒▒▓▄ ▐█▌    ░▒▓█▄▄    ▀▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▀
▐▓▓▄  ▀  ░▓█▓▌ ▐███▓▓▄▄  ▄▓▓▓▀░ ▐██▄ ▀ ▓██▀▓▓▓▀ ▓█▌     ░░▒▓▀▀▓▓▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀
▐▓███▄  ░▓███  ███▓▐██▓▀▓▓█▀ ░▒░ ▓▓██▄ ███▓▄▄███████▓▓▀  ░░▒░   ▀███▄ ▐▓▓██▓▒░░
▐██▓▀▓▓▄██▓██ ▐██▓░▐██▌▐██▌  ▓▓▒ ▓█▓ ▀▓███▒██▄░▓██▓▄█▌  ▄▄░▒▓▒   ▐▓██▌ ▀▓█▌
▐██▓  ▀▓▀ ▓▓█ ██▓▒ ▐██▓▓█▓   █▓▓ ██▓▌ ▐███░██▓ ▒████▓   ▐██░▓▓▌  ░███▓▄▄▄██▄
▐██▓      ▓▓▓▒▓▓▓▀▀▓▓█▓▓█▓   ██▓ ██▓▌  ███ ██▓ ░████▓    ▓█▌▐▓▓  ▐███▌███▀   ░
▐██▓     ▐▓▒▓▓▓▀▒ ▄▓██▓▐█▓▌  ██▓ ██▓▌  ▓██▌██▓ ░██▐▓▓▌  ▐▓▓███▌ ░▓███████    ░░
▐██▓    ▄▓▒▒▓▒▀ ░   ▀▓▓▄▀██▄▄██▓▄█▓▓▀  ▒▓██▓▓▒ ▒█▓ ▀▓▓▄▄▓▓▓▓█▓ ▄▓███▀▓███▌   ░▒
▐██▓░  ▀▀▀░▒▒         ▀▀▀  ▀▀▓▓█▌▀▀▒   ░▓▓▓▒▓░ ▓▓▀ ░  ▀▀▀▀░▒▓▄▓▓▀▀  ▀▀▓▓██  ░░▓
▐█▓▓▒░ ░░  ░   ▄▄▄█████▄▄▄▄  ▀▓█▌  ░    ░▒░ ▒░▄▀  ▄▓▄    ▄▓▓▀▀         ▀▓▓▒░░▒▓
▐▓▓▒▒▒░      ▄▓██▓▓▓▀▀▀▀▀▀▀▀▓█▄██        ░░▒▒░     ▀   ▄▀▒░      ░       ▒▒░▒▒▓
▐▓▒▒▒░  ░ ░░▒▓▓█▀              ▀▀▓▄     ░▒▒▓▓▒░░ ░   ░▓▌ ░       ▒        ░░▒▓▓
▐▒▒░         ▓▓  ++S! ++b5! ++Ix  ▄▀■▄░▒▒▓▓▓█▀      ░▒▓  ░  ░░▒░▒▓▒░▒░░░  ░▒▒▓█
▐▒░     ░░    ▀▄                  ▐▌   ▀▀▀▀▒        ░▒▒          ▒       ░▒▓▓█▌
▒░    ░▒░       ▀  ▄             ▄▀        ░         ░░  ░       ░      ▄▒▓██▀
░    ░▒▓▒░ ░           ▀  ■■  ▀                        ░             ░░▓▓▓▓▀  ▒
▒   ▀ ▀▓▌                                                 ░      ░░▒░░▒▒▒▀   ▄▓
░                              EDGECAM V2009 R2                             █▓▓
░                                 (c) PLANIT                                █▓▓
░                                                                        ▀   ▓▒
░    SUPPLIER...: Team MAGNITUDE 2009        DATE......: 23/06/2009          ▒░
░                                                                            ░░
▒    CRACKER....: Team MAGNITUDE 2009        SIZE......: 1 DISK              ░▒
▒                                                                             ▒
▓░   PACKAGER...: Team MAGNITUDE 2009        PROTECTION: Hasp                ░▓
▓▒░                                                                         ▒▒▓
█▀▓▄▄        ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ █  ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄     ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄        ▄▄▓▀█
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▓▀▀▄ ▓▀▀▀ ▓▄ ▓▀▀▀ ▓▀▀█ ▀▀▀▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀ ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀
█▓▀▀ ▀         ▀  ▀       ▀      ▀   ▀   ▀            ▀                ▀ ▀▀▓█
▓   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ▓
▒                                                                           ▒
░                                                                           ░
░  Edgecam is a market leading computer aided manufacturing (CAM) system.   ░
░  Capable of programming milling, turning and mill-turn machines,          ░
░  Edgecam combines unrivaled ease of use and sophisticated toolpath        ░
░  generation. Edgecam is a principal brand of the Planit group -           ░
░  recently ranked by CIMdata as the world's fastest growing CAM vendor,    ░
░  with most industrial users.                                              ░
░                                                                           ░
░  Edgecam is a complete CAM software solution for production machining     ░
░  and mold & die applications. With an extensive range of 2-5 Axis         ░
░  milling, turning and mill/turn strategies, seamless CAD integration      ░
░  and sophisticated automation tools, Edgecam is the only CAM system       ░
░  you'll ever need.                                                        ░
░                                                                           ░
░  Edgecam is designed to cope with programming the simplest to the most    ░
░  complex components and offers full support for the latest CAD, machine   ░
░  tool and tooling technology. Available worldwide, Edgecam is supplied    ░
░  and supported through a network of subsidiaries and specialist           ░
░  resellers.                                                               ░
░                                                                           ░
░  http://www.edgecam.com/                                                  ░
░                                                                           ░
░                                                                           ░
░                                                                           ░
░░                                                                         ░░
▒░                                                                         ░▒
▓▒░                                                                       ░▒▓
█▓▓▒▄▄                                                                 ▄▄▒▓▓█
▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ █   ▓    ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄
█▄▓▀▀           ▓ ▓  █ ▀▀▀▓    ▓ ▓▀▀█ ▀▄▄ ▀▄▄  ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀           ▀▀▓▄█
▓▒░                      ▀                                                  ░▒▓
▓░   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ░▓
▒                                                                             ▒
▒  1) unRAR and burn                                                          ░
▒  2) check ".txt" from "\MAGNiTUDE" dir                                      ░
▒  3) enjoy another fine MAGNiTUDE-release!                                   ░
▒                                                                             ░
▒                                                                             ░
▒                                                                             ░
░                                                                             ░
░                           █▀▀▄ ▄▀▀▄ ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀                           ░
░ ░  ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓  █ ▓▄▄▀    ▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░  ░ ░
░                                                                             ░
░    Magnitude, a measure of the brightness of a star - the Ancient  Greek    ░
░    astronomers divided  the stars  into six  magnitudes. First-magnitude    ░
░    stars  were  the  brightest,  and  sixth-magnitude  stars  were   the    ░
░    faintest. This system has been kept in modern times, when the new era    ░
░    of MAGNiTUDE has started.                                                ░
░                                                                             ░
░    If you  feel like  you have  the power  to face first-magnitude stars    ░
░    contact us at:                                                           ░
░    team.magnitude@gmail.com                                                 ░
░                                                                             ░
░              ░                                                              ░
▒             ░▒▓▓█▓░░ ░                                                      ▒
░    ▄▄███    ▐▓▓██▌                                                          ░
▒   ▐█████▌    ▓████▄                                                        ░▒
▓░   ▓▓████▄   ▐▓█████▄▄                                                    ░▒▓
▓▒▒  ▓████████▄▄███▀███████▄▄▄                                            ░░▒▓▓
█▓▒░ █████ ▀▀████▓▓   ▀▀▀▓▓▓███████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▓▓▓▓▓▀
▄▄▄▄ ████▓ ▓▄▄▄ ▀▀▀ ▓▓▓▄▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄
     ███▓▓
░ ░░ █▓▓▓▒ Ascii by the Dynamic Trio: S!, b5! and Ix - (c) SAC 2005 ░░░░░░░░░ ░
     ▓▓▒▒░
     ▒▒▒░
     ░░ ░

下载链接来自TLF
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有24网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。