v

您的位置:VeryCD软件应用软件

软件资源事务区


《概念化建筑性能分析》(Autodesk Ecotect Analysis 2010 x86)[压缩包]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2009年
  制作发行Aotodesk
  语言英文
 • 时间: 2009/04/26 10:22:19 发布 | 2009/04/28 02:47:35 更新
 • 分类: 软件  应用软件 

garbriel

精华资源: 249

全部资源: 296

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名概念化建筑性能分析
英文名Autodesk Ecotect Analysis 2010 x86
资源格式压缩包
发行时间2009年
制作发行Aotodesk
地区美国
语言英文
简介

IPB Image

语言:英语
类别:概念化建筑性能分析

2008年8月1日,为了进一步支持在工程建设(AEC)行业的可持续设计和绿色建筑实践,国际设计软件巨头欧特克公司(NASDAQ:ADSK)上月宣布了两项收购方案,以此完善在建筑信息模型(BIM)流程中的建筑性能分析能力。根据欧特克的宣布,其已经从Square One Research有限公司和安德鲁.马歇尔博士(Dr. Andrew Marsh)手中收购与Ecotect概念化建筑性能分析软件工具相关的所有资产。欧特克还宣布,已经完成对Green Building Studio公司所有资产的收购,后者是一家基于web的整体建筑能耗、用水和二氧化碳排放分析软件提供商。

欧特克AEC解决方案部门高级副总裁Jay Bhatt表示:“建筑是温室气体排放大户,因此在应对气候变化的过程中,建筑行业快速采取可持续设计实践,即提高建筑能效并逐渐实现碳中和。所收购的这些工具丰富了我们的技术系列,建筑师、工程师和设计人员可以借此更轻松地在设计流程初期了解其设计决策对建筑性能的影响,以便对设计进行优化,减少对环境的影响。”

对Ecotect和Green Building Studio资产的收购将帮助欧特克实现,为建筑师和工程师提供强大软件,支持其设计更多可持续项目的美好愿景。凭借更加完善的建筑性能分析功能,欧特克在工程建设行业的巨无霸地位将得到进一步的巩固:通过提供覆盖全面的可持续设计和分析软件解决方案套件,BIM流程可以更好地支持经济、高效设计,同时交付高性能、高能效建筑和基础设施。

总部位于马恩岛(Isle of Man)的Square One Research有限公司和安德鲁.马歇尔博士是Ecotect环保设计与分析软件的创始人。Ecotect软件能够在概念设计阶段和详图设计阶段测量日光、热量、阴影、照明和气流等基本标准对建筑性能的影响。软件中实时预测建筑性能的功能可以帮助建筑师和工程师交付能效更高的可持续性建筑设计。

Square One Research共同创始人兼研发主管安德鲁.马歇尔博士表示:“Square One Research和欧特克都致力于利用技术,更轻松、更有效地完成可持续、高性能的建筑设与施工。我们很高兴加入欧特克,期望为全世界的建筑师和工程师开发和提供更多简单有效的建筑性能分析软件。”

Aotodesk Ecotect在全新的2010版更名为Ecotect Analysis。Ecotect Analysis(生态建筑大师)是一个全面的技术性能分析辅助设计软件,提供了一种交互式的分析方法,只要输入一个简单的模型,就可以提供数字化的可视分析图,随着设计的深入,分析也越来越详细。Ecotect Analysis可提供许多即时性分析,比如改变地面材质,就可以比较房间里声音的反射、混响时间、室内照度和内部温度等的变化;加一扇窗户,立刻就可以看到它所引起的室内热效应、室内光环境等的变化,甚至可以分析整栋建筑的投资。它的操作界面友好,与建筑师常用的辅助设计软件SketchUp、 ArchiCAD、3DMAX、AotoCAD有很好的兼容性,3DS、DXF格式的文件可以直接导入,而且软件自带了功能强大的建模工具,可以快速建立起直观、可视的三维模型。然后只需根据建筑的特定情况,输入经纬度、海拔高度,选择时区,确定建筑材料的技术参数,即可在该软件中完成对模型的太阳辐射、热、光学、声学、建筑投资等综合的技术分析。计算、分析过程简单快捷,结果直观。模型最后还可以输出到渲染器Radiance中进行逼真的效果图渲染,还可以导出成为VRML动画,为人们提供一个三维动态的观赏途径。

Ecotect Analysis采用权威的核心算法,和RADIANCE 、POV Ray 、VRML、EnergyPlus 、HTB2热分析软件均有导入导出接口。它对于设计师的方案设计理念是一个重要的提升,是建筑节能设计的一个很好的体现,尤其和SketchUp的配合使用充分体现设计师作品向生态建筑的方向延伸。

因为Ecotect Analysis能处理建筑性能的很多不同方面,所以它需要很大范围的数据来描述建筑。为减轻设计师的负担,Ecotect Analysis使用了一种独特的累积数据输入系统。刚开始仅需要简单的几何细节信息。当设计模型被改进,变得更加精确,或者需要详细反馈时,用户就可以做出更多选择,输入更多显得重要的数据。这就意味着您只须几次鼠标点击之后就可以分析太阳光照射、遮蔽选项和可用光照。

Ecotect Analysis的另外一个主要方面是它新颖的3D界面的开发。传统的几何CAD系统实际上并不适合早期设计开发,因为他们对输入的要求太烦琐、精确,使得设计师不得不做出很多精确计算,而此时他们实际上只是在进行直觉思考。因此,我们开发了灵活、直觉和合理的3D建筑系统,它采用了出奇简单的建筑构件的内在关系,极大地简化了最复杂的几何体的创建过程,也极大增加了它的可编辑性。

代码
             ▄█████████████▄
                    ▄███▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓███▄
                  ▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄
                ▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄
               ▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▄
             ▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▄
            ▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▄
           ▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▄
           █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
          █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
         ▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▄
         █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
        ██▓▓███████▓████████▓▓█████████▓▓▓████████▓▓▓██
        █▓▓█  ▄▄▄▄ █   ▄▄▄▄ ██ │▄▄▄▄▄  █▓█  ▄▄▄▄▄ █▓▓▓█
        █▓▓█ █▓   █   █    █   █▓    █  █  █▓     █▓▓▓█
        █▓▓█ █▓   █  █▓     █  █▓     █    █▓    █▓▓▓▓█
       █───█─█▓───█──█▓─────█──█▓─────█────███───█────██
        █▓▓█ █▓   █  █▓     █  █▓     █    █▓    █▓▓▓▓█
        █▓▓█ █▓   █   █    █   █▓    █  █  █▓     █▓▓▓█
        █▓▓█ ▀ ██ ▀ █  ▀▀▀▀    █▀▀▀▀▀  █▓█  ▀▀▀▀▀ █▓▓▓█
        ██▓████▓▓███▓█████████ █ ██████▓▓▓████████▓▓▓██
         █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
         ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
        ░ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ │ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░
           █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
           ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
      ░     ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██     ░
             ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
               ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██  
          ▓   ▓ ▀██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▀ ▓   ▓
                  ▀██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▀
           ▓   ░    ▀▀██▓▓▓▓▓▓▓│▓▓▓▓▓▓▓██▀▀    ░   ▓
                   █    ███████▓███████    █
                 █   █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█   █
              ▒     █╔═══════════════════╗█     ▒
     ░    ░     ▓  ▒█║                 ║█         ░  ░
                   ▒█║      Not          ║█▒  ▓          
           ▓       ██║      Public       ║██       ▓    
                   ▓█║      Entrance     ║█▓  
    ░  ▓     ▓    ▄██║                   ║██▄    ▓   ▓  ░
                  █▓█║                   ║█▓█          
     ▓█▓▄██▓▓▒    ░██║     PROUDLY     ║██░  ▒▓▓██▄▓█▓
    ▓█▓███▓   ░  ▄██╔╝      PRESEND      ╚╗█▄ ░   ▓███▓█▓
   ▓██▓█▓███▓▄▄▄▓███╚═════════════════════╝██▄▄▄▓███▓█▓██▓
    ▓██▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀                           ▀▀▀▀▀▀▀ ███▓
     ■▀                                                ▀■
      ■▀                                              ▀■
           Autodesk.Ecotect.Analysis.2010.x86-NoPE          
                                      
                              
                   RLS DATE...: 24/04/2009                
                   CRaCKER....: NoPE          
                   TyPE.......: Crack              
                   PROTECTiON.: Not Enough          
                   PaCKER.....: NoPE            
                   SiZE.......: 14x.5.00MB      
                   CoMPANY....: autodesk        
                   URL........: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=12607162        
                   SuPPLiER...: Your Sister              
                                                        
     ▓█▓▄██▓▓▒    ░    ▄▄█▄       ▄█▄▄    ░    ▒▓▓██▄▓█▓
    ▓█▓███▓   ░    ▓▒▓█▀▀  ReLEASE  ▀▀█▓▒▓    ░   ▓███▓█▓
   ▓██▓█▓███▓▄▄▄▓███▓▄▄▄░   iNFO    ░▄▄▄▓███▓▄▄▄▓███▓█▓██▓
    ▓██▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀                 ▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ███▓
     ■▀                                                ▀■
          Autodeskо EcotectЩ Analysis environmental  
           building technology is a comprehensive    
           concept-to-detail sustainable analysis    
         tool. This software program delivers a wide  
         range of simulation and analysis functions.  
            Desktop tools, enabling designers to      
         conduct detailed environmental simulations  
          and visualize results, and access* to the  
         web-based whole-building energy, water, and  
          carbon analysis capabilities support more  
            sustainable designs. Core features of    
                  Ecotect Analysis include:          
                                                      
          Interactive 3D displays simulate building  
          performance in response to environmental    
                           factors                    
          Solar radiation, shadows and reflections,  
          shading design, and visual impact studies  
            Detailed weather, energy, water, and      
          carbon-emission analysis (via web-service  
         tools) that helps enable faster evaluation  
               of multiple design alternatives        
            ENERGY STARо scoring and analysis of      
           potential for LEED daylighting credits    
            
     ▓█▓▄██▓▓▒    ░    ▄▄█▄       ▄█▄▄    ░    ▒▓▓██▄▓█▓
    ▓█▓███▓   ░    ▓▒▓█▀▀  InSTALL  ▀▀█▓▒▓    ░   ▓███▓█▓
   ▓██▓█▓███▓▄▄▄▓███▓▄▄▄░   iNFO    ░▄▄▄▓███▓▄▄▄▓███▓█▓██▓
    ▓██▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀                 ▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ███▓
     ■▀                                                ▀■
                     1. extract - install                
                        2. replace dll                  
                           3. Enjoy!                    
                                            
     ▓█▓▄██▓▓▒    ░    ▄▄█▄ GrOUP ▄█▄▄    ░    ▒▓▓██▄▓█▓
    ▓█▓███▓   ░    ▓▒▓█▀▀   iNFO    ▀▀█▓▒▓    ░   ▓███▓█▓
   ▓██▓█▓███▓▄▄▄▓███▓▄▄▄░           ░▄▄▄▓███▓▄▄▄▓███▓█▓██▓
    ▓██▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀                 ▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ███▓
     ■▀                ╔═════════╗                   ▀■
      ╔═════════════════╝L E G A L╚═══════════════════╗
      ║  ALWAYS buy the software you are using.     ║
      ║ Our Cracks can be used only  for testing      ║
      ║                   reassons.                   ║
      ║   We do this for FUN and we dont condone the  ║
      ║spreading of our work to any network,p2p, warez║
      ║       forums or any kind www sites shit       ║
      ║            {aka public places).             ║  
      ╚═══════════════════════════════════════════════╝  
       ┌─────────────────────────────────────────────┐  
       │           ▒ GROUP iNFORMATION ▒           │  
       │                                             │  
       │   Talented Keygenners , Crackers            │  
       │   Dongle - FlexLM,SentinelLM,HASP,CRYPKEY   │  
       │   Suppliers of Pre-retail for               │  
       │   Software - Bookware - Sample Disks        │  
       │   Private 100Mbit+ for Exclusive Group Use  │  
       │   Shells                                    │  
       │   EU Private Sites 100Mbit+                 │  
       │   Do not email for US,DE Sites              │  
       │   DO NOT REQUEST ANY FILES FROM US!         │  
       │                                             │  
       │   WE DO NOT MAIL OUR RELEASES,OR OUR CRACKS │  
       │                                             │  
       │              ■ ▒ Contact: ▒ ■               │  
       │                nope@front.ru                │  
       │                                             │  
       │          ■ ▒ G R E E T i N G S ▒ ■          │
       │                                             │
       │          To  All our Friends                │
       │         You Know Who You Are              │
       └───────────────────────────────────────────┘  
     ▓█▓▄██▓▓▒    ░    ▄▄███████████▄▄    ░    ▒▓▓██▄▓█▓
    ▓█▓███▓   ░    ▓▒▓█▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀█▓▒▓    ░   ▓███▓█▓
   ▓██▓█▓███▓▄▄▄▓███▓▄▄▄░            ░▄▄▄▓███▓▄▄▄▓███▓█▓██▓
    ▓██▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀   ▄           ▄  ▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ███▓
     ■▀                  │          │                  ▀■  
                  ▀      │ ░▓  █  ▓░ │      ▀         ░
     ▀ ░                 │     ▀     │              ░    ▀
     ■                   │ █  ■  █ │         ░         ■
                         │     ▄     │      ░
          ░     ░        │ ░▓  █  ▓░ │     ░  
                    ░  ░ │          │    ░       ░      
                 ░       │           │          ░      ░
                     ░  ▒│   ░ ░   │▓   ░   ▒    
             ░  ░        │ ░   █     │     ░        
                       ░│    █■█ ░ ░│ ░ ░   ░     
               ░ ░   ▀   │    ▐▓▌    │           ▀  ░ ░
                   █■█XWaR  ▐█▌  ViSSION ░   █■█
                     ▄  ░│   ░▐▓▌░   │       ░   ▄  ░
                        │ ░  ▐█▌    │    2007   
                         │    ▐▓▌ ░  │  ░    
        ░      ░     ░   │    ▐█▌    │      ░    ░
                         ▄   ■█▀█■   ▄      
                ░       ██▄▄▀▄▓▄▀▄▄██  ░
                       ░ ▀   ▐▌▀▐▌   ▀        ░  
                         ■  ▄▀■▌■▀▄  ■    ░       ░
                         │  ▐▌■▐■▐▌  │          ░
          ▒              │   █ ▐ █   │
                ░        │   █ ▐ █   │  
                         │   █ ▐ █   │  ░  ░
      ░               ░  │   █ ▐ █   │      ░      ▒
                         │   █ ▐ █   │
                ░        │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │          ░
                  ▒      │   █ ▐ █   │
             ░           │   █ ▐ █   │
                   ░     │   █ ▐ █   │     ░
                         │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │              ░
                    ░    │   █ ▐ █   │        ▒
                         │   █ ▐ █   │  ░
            ░            │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │        ░
                         │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │
                   ░     │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │    ░
            ░            │   █ ▐ █   │              ░
                         │   █ ▐ █   │
                 ▒       │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │           ░
                         │   █ ▐ █   │       ░
                      ░  │   █ ▐ █   │   ░
           ░     ░       │   █ ▐ █   │    
                         │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │          ░
                         │   █ ▐ █   │  
                         │   █ ▐ █   │  
               ░         │   █ ▐ █   │                  ░
                         │   █ ▐ █   │
                         │   █ ▐ █   │     ░
                   ░     │   █ ▐ █   │  
                         ■   █ ▐ █   ■  
          ░                  █ ▐ █                  ░
       ░         ▒           █ ▐ █         ▒           ░
       ░                    █ ▌ █                    ░
      ▄██░    ▒              ▐▌ ▐▌      ▒       ▒    ░██▄
     ▄█░▓█▒                   ▀▄▀                   ▓█▓░█▄
     ▀█▓█▓█▓     ▒                      ▒         ▒█▓█▓█▀
      █▓▓█░█▓                               ▒     ▓█░█▓▓█
       █▓██▓█▓▒               END               ▒▓█▓██▓█  
      ▓█░▓██▓▓▒░   ░    ▄▄██═══════██▄▄    ░   ░▒▓▓██▓░█▓
     ▓█▓███▓▄ █░▒░  ▓▒▓█▀▀╔════════╗ ▀▀█▓▒▓  ░▒░█ ▄▓███▓█▓
    ▓████▓███▓▄▄█▓███▓▄▄▄╔╝   nfo  ╚╗░▄▄▄▓███▓█▄▄▓███▓████▓
     ▓██▀  ▀▀▀█▀▀▀▀  ▀▀ █║          ║█  ▀▀  ▀▀▀▀█▀▀▀  ███▓
      ■▀     ▀          █║  Updated ║█           ▀    ▀■
                        █║          ║█
                        █║08-25-2008║█
                        █╚══════════╝█
                         ▀▀▀▀▀██▀▀▀▀▀

代码
[安全检测]
已通过安全检测
安全检测软体:卡巴斯基反病毒软件2009
版本:8.0.0.506
病毒库发布时间:2009-04-26

[安装测试]
未经过安装测试,使用者后果自负与本论坛无关

共用伺服器:eDonkeyServer No1、eDonkeyServer No2、!! Saugstube !!
共用服务时间:全天不定时

[免责声明]
该下载内容仅限於个人测试学习之用,不得用於商业用途,并且请在下载后24小时内删除。
资源版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版。
Thanks to 呂翊翀

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

heroin_to 2009/09/08 02:31:07 补充
引用(archisan @ 2009-09-07, 11:00 AM) 你好,我的级别不够,如感兴趣不知您是否可代劳发布呢。

该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
正在加载,请稍等...

点击查看所有71网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。