v

您的位置:VeryCD游戏光盘版游戏

游戏资源事务区


《最高指挥官:钢铁联盟》(Supreme Commander Forged Alliance)CLONE版\破解版[ISO]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2007年
  制作发行Gas Powered Games
  THQ
 • 时间: 2007/11/07 10:56:25 发布 | 2007/11/08 12:34:55 更新
 • 分类: 游戏  光盘版游戏 

duguqiubai

精华资源: 872

全部资源: 1017

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名称最高指挥官:钢铁联盟
英文名称Supreme Commander Forged Alliance
资源格式光盘镜像
版本CLONE版\破解版
发行时间2007年
制作发行Gas Powered Games
THQ
地区美国
简介

IPB Image

转自FTiR\TLF

前2个连接是破解版,后3个是CLONE版

游戏名称:最高指挥官之钢铁联盟
英文名称:Supreme Commander Forged Alliance
游戏制作:Gas Powered Games
游戏发行:THQ
游戏语种:英文版
游戏类型:即时战略
官方网址:http://www.supremecommander.com/

独立安装,无需原版

【游戏简介】

今年二月GPG出色的RTS最高指挥官没出多久,它的第一步独立资料片《Forged Alliance》带着一个新势力,110种新兵种,一个新的单人战役以及大量改进今年晚些时候就要上市了。

 由于这些完善和强化,Forged Alliance看起来像一部续作。图像得到显著加强:单位有更多细节,新的爆炸效果和攻击效果(那个Aeon的面窝的攻击效果似乎就有改变,看起来挺不错),新的shader,同时运行效果也得以改善。同时电脑AI也得到强化。如果你觉得最高指挥官里AI很好欺负的话,Forged Alliance的AI将会更加聪明。

 新加入的势力是Seraphim,这是第一个加入的强大外星势力。看起来很园滑和异星化。Seraphim使用与众不同的负能量武器。在新敌人面前,原来的三个势力需要新的武器和单位来对付。

 几个势力一供110个新单位,Seraphim占了大部分。其他几个势力各分等10个左右的新单位,包括每个势力一个新的T4实验单位。我们看到了其中两个。首先是Cybran的megalith,有蜘蛛的两倍大。Megalith是两栖单位,在水中的移动速度比在陆地上快。同时,它装有12具鱼雷发射器,能摧毁敌人的整个海军。它在陆地上同样强大,并能实时生产部队。另一个实验单位是Seraphim的实验轰炸机。一种投射负能量炸弹(小型核弹)的hit and run的兵器。同时,它还具有一定的对空能力。

 原先势力的fans们会喜欢新加入的单位,因为每个单位都加强了他们的实力。UEF获得了新的T3防御炮台,新的T3机器人以及新的T3移动导弹发射器。Cybran则获得一种在水下发射鱼雷,在陆上射出激光的新T3机器人。其他的Cybran新单位则具有隐身和反雷达效果。

 所有这些新东西让Forged Alliance成为SupCom的fans所必需拥有的东西。Forged Alliance将会在11月发售。

【游戏截图】
http://image.com.com/gamespot/images/2007/284/reviews/941687_20071012_screen008.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/284/reviews/941687_20071012_screen006.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/255/reviews/941687_20070913_screen006.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/255/reviews/941687_20070913_screen008.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/178/reviews/941687_20070628_screen004.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/178/reviews/941687_20070628_screen001.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/228/reviews/941687_20070817_screen009.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/192/941687_20070712_screen003.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/228/reviews/941687_20070817_screen005.jpg

http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/reviews/941687_20070920_screen008.jpg


破解版NFO

代码

                                      ßÜÜ ß
                              ÜÜÜÜÜÜ²İ ŞÛÛÜ ²ÛÜ ßÜ
                          °²²ÛÛÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÛİŞÛÛİ Ş²
                ÜÜÜÜÜÜ Ü  ÛßÛÛÛÛÛÛ²°Ü²ÛÛÛÛÛÜÛÛÛ² °ÛİÜÜÜ Ü ÜÜÜÜÜÜ
                Û      ŞİŞİŞÛÛÛÛÛÛİŞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ Ûİ   Şİ      Û
                Û       ²  ²ÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛİŞÛÛ   ²       Û
                Û   Ü  Şİ  Ş²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛ   Şİ  Ü   Û
                Û   ŞİŞÛ     ßßßßß²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß  ²²°   ÛİŞİ   Û
                Û   Û°²İ  Ü²Ü        ÛÛÛÛÛ°       °Ûİ   ޲°Û   Û
                İÜ Şİ ŞÛ   ß   ²²ÜÜÜܲ²  ÛÜÜÛÛÛÛÛÛİ ß   Ûİ Şİ ÜŞ
                Şİ  ²Ü ߲ܠ    ÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛ²²   Ü²ß Ü²  Şİ
                İßÜ  ßßÜÜ°ßÜ   ßß²²ÛÛÛİ  ŞÛ°ÜÜÜÜ ßß Üß°ÜÜßß  Üߪ
         Ü      Û  ßßÜÜ  ßßÜßÜ    ÛÛÛßßßßßß ²ÛÛÛ° ÜßÜßß  ÜÜßß  Û
         Şİ     Û     ß²²Ü ŞİŞİ   ÜÜÜ ŞÛÛÛİ ŞÛÛ²İŞİŞİ Ü²ß      Û  Ü      Ü
        Üß      Û   Ü  ŞÛÛİ°Û²   ŞÛ²İ °²ÛÛ²       ²Û°ŞÛÜ       Û  Şİ     Şİ
      ÜßÜÜß     Û   Şİ ÛÛŞ²Üß           ÜÜßßßÛÛÜÜ  ßÜ²İŞİ      ßÜÜÛ°    Üß
     Şİ²Ûİ      ß ÜÜÛ°ŞÛ²ß           ÜÛÛÛ     ÛÛ²²    ²ß     ܲÛÛß    ÜßÜÜß
     ²ÛÛÛ²     ܲÛÛß  ÛÛİ           ²²ÛÛİ    ŞÛÛÛÛİ ÜßÜÜß   ŞÛÛÛİ    Şİ²Ûİ
     ŞÛÛÛÛİ   ŞÛÛÛİ  Ş²²           ŞÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛ Şİ²Ûİ    °²ÛÛÛ    ²ÛÛÛ²
      ÛÛÛÛÛ   °²ÛÛÛ °ÛÛİ    ÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛ    ŞÛÛÛÛİ ²ÛÛÛ²    ÜÜÛÛÛ²°  ŞÛÛÛÛİ
      °ÛÛÛÛÛ  ÜÜÛÛÛ²ŞÛÛİ °ÛÛÛ²²ß   ßÛÛÛÛİ   ÛÛÛÛÛ  ŞÛÛÛÛİ°ÛÛÛÛÛÛß ŞÛÛÛÛÛÛÛ²
  ²²Ûİ ŞÛÛÛÛݲ²ÛÛÛß ÛÛÛ  ²²ÛÛÛ     ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛ²ŞÛÛÛÛÛİ  ŞÛÛÛ°ÛÛÛÛÛ
  ÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ °ÛÛÛ ŞÛÛÛÛİ    ²²ÛÛÛÛİ  ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   ŞÛ²² ŞÛÛÛÛ²
  ÛÛÛÛ  ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ  ŞÛÛÛ°ŞÛÛÛÛİ   ŞÛÛÛÛÛÛÛ   ²ÛÛÛÛÛÛÛ ŞÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ  ÛÛÛİ  ÛÛÛÛÛİ
  ÛÛÛÛİÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ ŞÛÛÛݲ²ÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛ²²    ßß²²ÛÛİ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÛÛÛİ  ŞÛÛÛÛ²
  ŞÛÛÛÛÛÛÛ²²ß²ÛÛÛÛܲ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛİ        °ÛÛÛİ  ŞÛÛÛÛ² ßßß²²ÛÛÛİ ÜÛÛÛÛÛİ
  ŞÛÛÛ²²ÛÛÛÜÜÜ°°ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÛÛÛ²²ß         ŞÛÛÛİ ÜÛÛÛÛÛİ   Û ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ß
   ÛÛÛÛ    ßßßÛÛÛÛÜÜÜÜÜ°°   ßßßßß       nERv   ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ß    Û ޲²ÛÛÛÛßßß
   ßßßß         ÜßßßÛÛÛÛÛÛ                     ޲²ÛÛÛÛßßß      Û
                Û     ²²ÛÛ                                     Û
                Û                                              Û
                Û    ÜßßÛ Üßß  ²   ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßÜ  Üßß  ÜßÜ     Û
                ÛÜÜÜ Ûß²  ²ß Ü Û   Û  ² Ûßß² ²  Û ²ß Ü Û  ² ÜÜÜÛ
                       Û  ßßßß ßßß  ßß  ß    ßßß  ßßßß ßßß
      
                    Supreme Commander: Forged Alliance (c) THQ
      
        11/2007 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Securom
              1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Strategy
    
                   Üßß  ÜßßÜ ÜßÜßÜ Üßß  ß ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ Üß
  ßßßßßßßßßßßßßßßß Û ß² Ûßß² Û   ² ²ß Ü Û Û  ² ²ß   Û  ² ßßßÛ ßßßßßßßßßßßßßßßß
                    ßß  ß    ß   ß ßßßß ß ß    ß     ßß   ßß
  
  The last days of man are at hand. Two years after the Infinite War the once
  great warring nations now lie in ruins, and humanity’s hope for a brighter
  future is nothing but a bitter memory. A new, seemingly unstoppable enemy,
  supported by the zealots of The Order, now seeks to eradicate mankind;
  UEF, Aeon Loyalist, and Cybran alike. With their backs against the wall
  and staring into the abyss, the tattered remnants of Humanity’s forces must
  put aside old hatreds and band together as they prepare to make one last
  desperate stand. One last chance. An alliance forged in blood, steel and
  hope, they turn to face the dark.
    
             ß ÜßßÜ Üß   ²ÜÜ  ÜßßÜ ²   ²   ÜßßÜ ÜßßÜ ²ÜÜ  Üßß  Üß
  ßßßßßßßßßß Û Û  ² ßßßÛ Û  Ü Ûßß² Û   Û   Û  ² Û  ² Û  Ü ²ß Ü ßßßÛ ßßßßßßßßßß
             ß ß     ßß   ßßß ß    ßßß ßßß ß     ßß   ßßß ßßßß  ßß
  1. Unrar.
  2. Install Game, when asked for a serial enter: RELO-ADED-RELO-ADED-UQUQ
  3. Copy the cracked files located in the Crack directory on the DVD to your
     installation directory.
  4. Play the game.
               Üßß  ÜßßÛ ÜßßÜ ²  Ü ÜßßÛ ÜßßÜ ÜßßÜ ²ÜÜ  Üßß  Üß
  ßßßßßßßßßßßß Û ß² Ûß²  Û  ² Û  ² Ûßß  Û  ² Û  ² Û  Ü ²ß Ü ßßßÛ ßßßßßßßßßßßßß
                ßß    Û   ßß   ßß  ß    ß     ßß   ßßß ßßßß  ßß
.__________________________.-..__.-...-..___.-..________________________///.
|.:.MisterX & MisterY.:.:..  \/ // | ||/| ||::.::.:::.Site Scripts V2.0:|
`--_______________/---------___//--|_||//|_||---------_________________/'CLONE版NFO
代码


███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████▀▀▀▀▀▀██████████████████████████████████████████
████████████████████████▀▀▀▀█▀ ▄██▀█▄ ▀████████████████████████████████████████
███████████████████▀▀▀▀ ▄▄▄▄  █▒▒▓▓▄█▄ ▀▀▀▀▀███████████████████████████████████
███████████████▀▀  ▄▓█▀▀  ▀████▒▒▒▒▓▀██████▄ ▀█████████████████████████████████
██████████████  ▄█▀        ██▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▀██▄ ▀███████████████████████████████
████████████▀ ▄█           █░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀█▄ ▀█████████████████████████████
███████████▀ █▀           ▐█▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓██ ▀████████████████████████████
██████████▀ █             █░▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓██ ▀███████████████████████████
█████████▀ █             █░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓█▌ ███████████████████████████
█████████ ▐▌            ▄░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▀█ ▐██████████████████████████
█████████ ▐ ██▄        ░░▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓█▌▐██████████████████████████
████████  █████▄▄░  ░ ░░▒▒▒▒▒▒▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▓█▌▐██████████████████████████
███████▌ ▄█▀     ▀▌ ░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓█ ▐██████████████████████████
███████ ▐   ▐▌ █▄ █▄██▓█▓█████▄▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▓▓▓▓▒▓█▌▐███████████████████████████
███████ ▐ ▀▄████▓▀█▒          ▀▓▓█▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄██▌ ███████████████████████████
███████▌ ▀███▓▒   ▓                ▀█▓▓▓  ▄▄▄▄▄▄ ▀█ ███████████████████████████
████████▌ ▐█▓▒    ▄                  ▀█  █▀ ▀▀▀██ █ ▀██████████████████████████
████████▌ █▓▒                  ██▄     ▐█▀      █▌▀▄  ▀████████████████████████
████████▌▐█░░                █████▄    █▓ ▀ ▀██▒██  ▀█▄ ▀██████████████████████
████████▌▐█▓░               █████▀    ██   ▓▓█████▌▓  ▀█▄ ▀████████████████████
████████▌ █▓▒░             ▐████ ▄    █▓   ████▌█▌▄██▓  ▀█▄ ▀██████████████████
█████████ ▐█▓░             ████      ██   ████▀▄▌▀▀▀████▓░▀█▄ ▀███████▀████████
██████████ █▓▒░            ▐██   ▄██▌█▓  ▐█▄█▄█  ▄▄▄▄▄ ▀▀█████▄ ▀█████ ▄▄▄ ▀███
██████████▌ █▓▒░           ██▌  █▀ ██▐▌   █░█  ▄████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄█████ ▓  █ ▀██
███████████▌ █▓▒░         ▐██ ▄█   ▐█ █▓   ▐▌▐████████████████████████ ██  █ ██
████████████ ▐█▓▒░░       ██▌ █▄   ▐█  █▓  ▐▌▐████████████████████████ ▓█ ▐▌▄██
█████████████ ██▓▒░░     ███▄███▌  ▐▌   ▀  █▌▐████████████████████████ █  █ ███
█████████████▌▐█▄▄▄       ▒▓▀███   █      ▀ █ ███████████████████▀▀▀▀▀ ███▌▐███
██████████████ █▀▀▀███ ▀  ░█      ▐▌▄▄      █ █████████████████▀ ▄█▀▀█▄▄▀█ ████
██████████████▌ ██▀███▌ █▄  █▄   ▄█ ▀░█▄▄   █▌▐█████▀ ▄▄▄▄▄ ▀▀ ▄█▀    ▀▄▓█▌▐███
███████████████  ▀███▀█  █▄   ▀▀▀▀    ░█▓   ▐█ ▀▀███ █▌  ▀▀█▒▄▄█       ░█ ▀ ███
███████████▀▀▀▀█▄ ▐█░██   ▀█          ▓▀    ▀███▄▄▄  █      ██▌░▀▀▄     ▒▌ ▐███
██████████  ▄▄  ▀  ██░██   ▄▀       ▄▄       ▐▌  ▀▀▀▀█▌  ▄▄██  ▀█▄▄ ▄   █  ████
█████████▌ ████▄ ▀  ▀█▒████▌     ▄▀██        ██       ▀▀██▓█      ▀█▒▓██▌ █████
█████████ ▐██▀██  █▄ ▀█▓▒▀█    █▀  █▌  █▄   ░██   ░░     ▓█         ▒▓▓█ ▐█████
█████████ ▐█▌ ▓██  ██▄ ▀▀▄▄█▄▀▀   ▐█▄  ▀█▌  ████▄  ░░   ▓█   PRO    ▓░░▐▄▄▄▄▄▄
█████████▌ ██  ▓▓█  ▀███▄ █     ▄████▌   ▄  ▐██ ██▄    ▓█▌  CYON!    ▓█▀     ▀█
██████████▄ ██  ▓███▄ ▀██ ▀█▄▄▀███████       ██▌ ▐█▀▄  ▓█            ██       █
███████████ ▐▒ ▓██████▄ ██▄▄▄ ▐███████▌      ▐██  █▄ █▓█            ▄█▌ ▄▄▄▄█▀
███████▀▀  ▄█▓▓████████▌ ████▌▐█████▀ ▄▄      ██ ▀██▌▐█▌        ▄▄█▀ ▐█▀ ▄▄▄▄▄█
████▀▀ ▄▄█▀▀▓▓██████████▄ ▀███ ▀█▀▀ ▄█▀      ▐██  ▐█▌▐█     ░  ▐█▀   █▌ ▐██████
█▀▀ ▄▄█▀  ▒▓▓█████████████▄ ▀▀ ▀████▀        ██▓  ▐█▌ █         █  ▄██ ▐███████
▄█▀▀    ▒▒█████████████▀█████▄ ▄█          ▐██  ▐██ ▐▌▄    ░ ▄███▀██▓ ████████
█▀      ▄▒█▀██████░▒▓███  ██████████▄       ██▓  ███ █ █   ░▒ █▀   █▓ ▄████████
    ▄▄█▀  ▒▓██████ ▒▓███  ▀▌ ▀▀▀▀████▄▄  ▄██▓   ██▌▐▌▐█▌ ░▒▓▄█▄▄ ██ ▄█████████
▄▒▄▄██▌   ▒▓███████▌ ▒▓██▌      ▄█░░░░░██████▓   ▐█▌▌░███░▒▓▓█▀▀ ██ ▄██████████
▀██▀ ▀█  ▒▓█▀ ▀█████  ▒███    ▄█░░    ░░░░░█▓  ▄▄██▌█▄ ██▒▓▓▓▀ ▄██▌▐███████████
▄  ▄█  ▀█▓█▀  ▒▓█████░█████▄▄▀▀░   e!  ░░░██    ███▌ ▀█▄ ▀▀█▒████▀ ████████████
██████▄ ▐█    ▒▓█▀██████  ▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░██▓    ▐██  ▄ ▀██▄▄▄▄▄▀ ▄█████████████
███████▄ ▀█  ▒▓█▀ █▄██▀ ▄█▄▐█   ▒    ▀▀████▓    ▐██▌ ██▄▄▄▄▄▄▄▄▄███████████████
█████████▄ █▄▓█▀ ▒▓██ ▄████ ██  ▄██▄     ▒▀█▓▄   ▐██ ▐█████████████████████████
██████████▄ ▀██████▀ ▄█████▌ ▀███▄██▄▄▄▄▄▄█▄▄██████▓ ▐█████████████████████████
████████████▄▄▄▄▄▄▄▄█████████▄  ▀▀▀██████████▀▀▀▀▀▀  ▄█████████████████████████
█████████████████████████████████▄▄ ▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄█████████████████████████████████
███████████████████▀    ▀     ▀████          ▀▀███▀    ████████████████████████
██████████████████  ███▓ █████ ▐██  ███▓ █████  ██ █▄▄        ▐████████████████
██████████████████ ░████▀████▌  █▌ ░████▀████▌   ▀ ████▓ ████▓ ████████████████
██████████████████ ▒████▐░███ ░ █  ▒████▐░███ ░    ░████▀████▌ ████████████████
█████████████████  ▓████▐▓███▌     ▓████▐▓███▌     ▒████▐░███ ▐████████████████
█████████████████ ▄█████▐████▓    ▄█████▐████▓     ▓████▐▓███ ▐████████████████
█████████████████  ▀███▓▐█████▄    ▀███▓▐█████▄    █████▐████ ▐████████████████
█████████████████  ▓████▄██▀▀      ▓████▄██▀▀      █████▐████  ████████████████
█████████████████  █████           █████  ▓█▄      █████▐████▌ ████████████████
█████████████████ ▀▓████▌         ▀▓████▌ ▐████▓   █████▐████▌  ███████████████
█████████████████  ▄████▓▌         ▄████▓▌ ████▒   ████▓▐████▌  ███████████████
█████████████████ ▄█████▀▀ ▀▀▀▀██ ▄█████▀▀ ███▀▀ ▀  ████▄██▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
                               ▓                                            
         ░                     ░                           ▄▄   ▒      ▄    
    ▓    ▒ ▄▄▄▄▄▄▄▄                █████    █▄▄            ███▓ ▓      ▄    
    ▒   ▄▓███████▀             ▓  ▀████▌    ████▓ ████▓   ░████▀█▄ █████    
    ░██▓█░███████       █████     ▐░███     ░████▀████▌   ▒████ ░▀▀████▌    
    ▒████ ▀█████░      ▀████▌░░   ▐▓███▌    ▒████▐░███    ▓████   ▐░███ ░    
    ▓████▐██████▓      ▐░███  ░   ▐████▓    ▓████▐▓███   ▄█████   ▐▓███▌    
    █████▐██████▓▓▒▒░  ▐▓███▌     ▐█████▄   █████▐████    ▀███▓   ▐████▓    
    █████ ███████▌     ▐████▓░████▄██▀▀   ░ █████▐████    █████   ▐████▌    
    ▀███▓  ▀▀▀▀▀▀▀ ░   ▐██████████▀       ░ █████▐████▌  ▀▓████▌  ▐█████▄    
    ▓███▄ ████████▌▄▄▄ ▄██▀▀ ░████          █████▐████▌ ░ ▄████▓▌ ▄██▀▀      
    █████ ████████   ▓     ░▒▓████▄ ▄ ▄▄▄▄█ ████▓▐████▌ ▄▄█████▀▀       ▄█    
     ▀▀▀█▓██████▀            ▀█░██        █  ████▄██▀▀  █             ▄███    
        ▀                    █████        ▓             █           ▄ ████    
                             █▀▓██        ░  PROCYON    ▓           █ ████    
                             ▓ ░ █        ░             ▒           █ ████    
   ▄▄  █▄▄ ▄   █▄▄ █▄  ▄▄█ █▄▄ ░ ▓                      ░           █ ████    
   █ █ █▄  █   █▄  █▄█ █▄▄ █▄    ▒                                  ▓ ████    
   █▀▄ █▄▄ █▄▄ █▄▄ █ █ ▄▄█ █▄▄   ░                                  ▒ ████    
   ▀ ▀               ▀ ▀     ▀                                      ░ ████    
█▄▄▄       ▄  ▄ ▄▄▄  ▄                                              ░ ████    
████ ░▒▒▓▓ █▀▄█ █▄  █ █                                             ░ ████    
████       ▀  █ █   ▀▄▀                                               ████    
████ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                     ████    
████ █                                                                ████    
████ ▓ . Release #79                                                  ░███    
████ ▒                                                                  ▀█    
████ ░ Supreme Commander: Forged Alliance (c) THQ
███░ ░                                                                        
█▀                                                                          
      
      . Game Information

      Release Date...: 11/06/2007           Discs........: 1
      Game Type......: RTS                  Protection...: Securom
      Image Type.....: .mdf/.mds            Archive Type.: .rar


      . Game Summary

      Supreme Commander: Forged Alliance is a follow-up chapter in
      the critically-acclaimed real-time strategy (RTS) franchise.
      Developed by renowned RTS designer Chris Taylor and his Gas
      Powered Games studio, Supreme Commander: Forged Alliance
      follows the epic story of the original game in the aftermath
      of the Infinite War. The game features an all-new single-player
      campaign, a new faction and a myriad of innovative multiplayer
      features. Players can expect more than one hundred new units
      will give players access to cutting-edge strategic options,
      including fully realized navies, orbital weaponry and advanced
      counter intelligence technologies.


      . Installation Notes

      - Unpack
      - Install Deamon-Tools version which is included in Tools dir
      - Run newest version of YASU from Deamon-Tools directory
      - Mount game in included Deamon-Tools
      - Install
      - When prompted for serial use: VPBF-L3XP-VBBZ-SWH8-QHWL
      - Play
                                                                              
                                                                              
                                                                              
▄▄▄▄▄▄▄             We  are  the  result  of  your  laws.             ▄▄▄▄▄▄▄
▀█████▌ ░          We are the result of your  democracy.          ░ ▐█████▀  
  ▓███▓▌ ▓          We are the result of your corruption.          ▓ ▐▓███▓  
  ▐███░▌ █▄                                                       ▄█ ▐░███▌  
░ ███▀▀ ▀▀▀  We are PROCYON - bringing you the finest quality!  ▀▀▀ ▀▀███ ░  
       █▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄█        
        ▀                                                           ▀        
        ▓ .asc/elle<VNS>                             PROCYON / 2007 ▓        
        ▒                                                           ▒        
        ░                                                           ░        

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有64网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。