v

您的位置:VeryCD游戏硬盘版游戏

游戏资源事务区


《芭比之森林公主》(Barbie as The Island Princess)硬盘版

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2007年
  制作发行Activision
 • 时间: 2007/11/02 11:33:58 发布 | 2007/11/02 11:41:12 更新
 • 分类: 游戏  硬盘版游戏 

renchongyi

精华资源: 3294

全部资源: 3547

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名称芭比之森林公主
英文名称Barbie as The Island Princess
版本硬盘版
发行时间2007年
制作发行Activision
地区美国
简介

IPB Image

转自sharevirus

游戏名称:芭比之森林公主
英文名称:Barbie as The Island Princess
游戏制作:Human Soft
游戏发行:Activision
游戏语种:英文
游戏类型:Adventure(冒险类游戏)
游戏平台:PC
官方网址:http://www.findtheislandprincess.ca/

【游戏简介】
《芭比之森林公主》紧随同名电影的剧情。 玩家将扮演Rosella(失事之船的公主), 她由一个动物家庭抚养长大,并被王子安东尼奥从这个热带岛屿上救走。 通过一系列迷你游戏(含有电影人物和电影原声),你将冒险前往王子的城堡并赢得王子的心。本作的设计适合于任何技能层次的玩家,充满了音乐、歌唱、舞蹈,更有很多令人兴奋的有待解锁的内容和能力,扮演电影中你喜欢的角色,你将与芭比娃娃和她所有的朋友们共度美好时光!

【游戏截图】
http://img01.yeuxverts.net/_images_/img01.5/mspdc0.jqusjo.hd8kc.jpg
http://img01.yeuxverts.net/_images_/img01.5/mspdc0.jqusjo.eulr8.jpg
http://img01.yeuxverts.net/_images_/img01.5/mspdc0.jqusjo.cfikk.jpg

代码
         ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»
         º                                 ShareVirus                                  º
         ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͼ
          ------------------------------------------------------------------------------
                       JJJJJJJJJJJ PPPPPPPPPPPPPPPPP    NNNNNNNN        NNNNNNNN
              Team     J:::::::::J P::::::::::::::::P   N:::::::N       N::::::N
                       J:::::::::J P::::::PPPPPP:::::P  N::::::::N      N::::::N
                       JJ:::::::JJ PP:::::P     P:::::P N:::::::::N     N::::::N
                         J:::::J     P::::P     P:::::P N::::::::::N    N::::::N
                         J:::::J     P::::P     P:::::P N:::::::::::N   N::::::N
                         J:::::J     P::::PPPPPP:::::P  N:::::::N::::N  N::::::N
                         J:::::j     P:::::::::::::PP   N::::::N N::::N N::::::N
                         J:::::J     P::::PPPPPPPPP     N::::::N  N::::N:::::::N
             JJJJJJJ     J:::::J     P::::P             N::::::N   N:::::::::::N
             J:::::J     J:::::J     P::::P             N::::::N    N::::::::::N
             J::::::J   J::::::J     P::::P             N::::::N     N:::::::::N
             J:::::::JJJ:::::::J   PP::::::PP           N::::::N      N::::::::N
              JJ:::::::::::::JJ    P::::::::P           N::::::N       N:::::::N
                JJ:::::::::JJ      P::::::::P           N::::::N        N::::::N
                  JJJJJJJJJ        PPPPPPPPPP           NNNNNNNN         NNNNNNN
         ---------------------------------------------------------------------------------
    ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»         ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ»         ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
    ÈΠ           ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ            Î¼
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                          Barbie as The Island Princess *Rip*                        ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                              CoMPaGNy        Activision                             ³±
    ²³                              TyPe            Adventure                              ³±
    ²³                              LaNGuaGe        English                                ³±
    ²³                              ReLeaSe DaTe    02/11/2007                             ³±
    ²³                              RiPPeR          Team JPN                               ³±
    ²³                              Supplied        Micronauts                             ³±
    ²³                                                                                     ³±
    É¼ËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
    Èμ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Èμ
     ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»                                             ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
    ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ                Installation                 ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
    ÈΠ                                                                                    μ
    ²³                                                                                     ³±
    ²³    -  Unrar                                                                         ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³    -  Setup.bat                                                                     ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³    -  run "BarbieIP.exe"                                                            ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                                                                                     ³±
    É¼ËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
    Èμ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Èμ
     ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»                                             ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
    ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ                  Ripped                     ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
    ÈΠ                                                                                    μ
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                                      Movies!                                        ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                                                                                     ³±
    É¼ËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
    Èμ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Èμ
     ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»                                             ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
    ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ                  Greets                    ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
    ÈΠ                                                                                    μ
    ²³                                                                                     ³±
    ²³     Reloaded - Razor1911 - FairLighT - Unleashed - Deviance - Hatred - Vitality     ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³     DOOM - KapitalSin - Revelation - RipForGames - Vace - Rituel - iNFiLTRATEDS     ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                                    The FORCE                                        ³±
    ²³                                                                                     ³±
    ²³                             and the others we forgott                               ³±
    ²³                                                                                     ³±
    É¼ËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÈ»
    Èμ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Èμ
     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有25网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。